Безробіття та його вимірювання.

Безробіття – це стан ринку робочої сили за умов, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї. Безробіття має циклічний характер.

Економічно активне населення – частина працездатного населення, яка пропонує робочу силу для виробництва товарів та послуг. Воно поділяється на:

1)Зайняті – особи віком 16 років і більше (а також особи молодшого віку), які:

- працювали за наймом за винагороду

- працювали без платні на сімейних підприємствах

2) Безробітні - особи віком 16 років і більше (а також особи молодшого віку), які:

- не мали роботи (доходної діяльності)

- займались пошуком роботи

- були готові поступити на роботу

Рівень безробіття – питома вага чисельності безробітних у чисельності економічно активного населення.

Рб = (Еа – З)/Еа*100%

Природне безробіття – це сума структурного (вивільнення робочої сили під впливом структурних зрушень в економіці) та фрикційного (тимчасові труднощі з працевлаштуванням) безробіття.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑