Грошовий ринок та механізм його функціонування.

Грошовий ринок – це фінансовий ринок, на якому продають і купують короткострокові боргові інструменти, строк погашення яких менший, ніж один рік. За рівноважної відсоткової ставки ринок грошей збалансований, тобто попит на гроші та їхня пропозиція дорівнюють одне одному. Рівноважна ставка проценту – це відсоткова ставка, за якою попит на гроші та їхня пропозиція дорівнюють одне одному. Ринок грошей збалансований. За допомогою грошового ринку можна змінити пропозицію грошей, а отже і підвищити або знизити відсоткові ставку. Зміни відсоткових ставок впливають на готовність зберігати гроші, що відновлює рівновагу на грошовому ринку, вирівнюючи кількість пропонованих і потрібних грошей.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑