Грошовий ринок. Попит на гроші та пропозиція грошей.

Грошовий ринок – це фінансовий ринок, на якому продають і купують короткострокові боргові інструменти, строк погашення яких менший, ніж один рік. Рівноважна ставка проценту – це відсоткова ставка, за якою попит на гроші та їхня пропозиція дорівнюють одне одному. Ринок грошей збалансований. Номінальна – це ставка, яка не скоригована на інфляцію. Це сума реальної відсоткової ставки та темпу інфляції. Реальна характеризує зміну купівельної спроможності певної суми грошей. це різниця між номінальною процентною ставкою і темпом інфляції

Попит на гроші зумовлений засобом обігу та засобом накопичення багатства.

Складові: 1)Попит на гроші для угод – це гроші, необхідні домашнім господарствам для придбання товарів та послуг, сплати боргів, комунальних послуг; гроші, необхідні підприємцям для оплати праці, матеріалів, енергії. 2)Попит на гроші як активи пов’язаний з функцією грошей як засобу накопичення. У кожному суспільстві існують глибинні чинники, які спонукають фірми і домогосподарства накопичувати гроші. 3)Загальний попит на гроші визначає загальну кількість грошей, якою економічні суб’єкти хочуть володіти для здійснення ділових операцій та накопичувати у вигляді активів. Це сума попиту на гроші для угод та попиту  на гроші з боку активів.

Загальний попит на гроші залежить від вартості валового національного продукту і відсоткової ставки.

У функції центрального банку входить контроль за регулюванням пропозиції грошей у країни. За рівноважної відсоткової ставки ринок грошей збалансований, тобто попит на гроші та їхня пропозиція дорівнюють одне одному.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑