Сукупний попит та його цінова детермінанта.

Сукупний попит (AD) – це реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства, держава та іноземці готові купити при будь-якому можливому рівні цін. Сукупний попит визначається як сума всіх індивідуальних попитів на національному ринку. Його складові: споживчий попит (С), інвестиційний (Ig), п. на товари та послуги з боку держави (G), чистий експорт (Xn). Тобто, підрахувати сукупний попит можливо, обчислюючи ВНП за методом «потоку витрат». AD = С + Ig + G + Xn.

Оскільки між загальним рівнем цін та обсягом купівель спостерігається зворотня залежність, графічно сукупний попит може бути представлений у вигляді кривої з від’ємним нахилом.

 

Три ефекти: 1)ефект багатства (реальних касових залишків) полягає в тому, що зростання загального рівня цін викликає зниження реальної вартості фінансових активів з фіксованою грошовою вартістю (напр. облігацій). Власники цих активів біднішають, тому вони вимушені знижувати свої витрати, сукупний попит знижується. 2)ефект відсоткової ставки – збільшення рівня цін викличе зростання попиту на гроші, що спричинить підвищення відсоткової ставки. Тому домогосподарства скорочують придбання товарів у кредит, а фірми – інвестиційні витрати. Сукупний попит знижується. 3)ефект імпортних закупівель – зростання цін у державі скорочує попит на вітчизняні товари і збільшує попит на імпорт. Це скорочує обсяг чистого експорту і, відповідно, сукупного попиту.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑