Споживання, заощадження та інвестиції у кейнсіанській теорії.

У кейнсіанській теорії сукупного попиту основним є співвідношення між споживанням і доходом, тому доцільно розглянути більш докладно основні риси, створеної Кейнсом теорії споживання, у якій він дійшов до висновку, що загальний обсяг споживання головним чином залежить від обсягу загального доходу. Частка доходу що йде на споживання називається середньою схильністю до споживання (APC= споживання/доход), частка доходу, що зберігається – середньою схильністю до заощаджень (APS=заощадження/доход) APC+APS=1 Інвестиції також є елементом сукупних витрат. Зміна величини споживання внаслідок зміни в доході називається граничною схильністю до споживання: MPC=зміна в споживаннях/зміна в доході. Гранична схильність до заощаджень MPS – це зміна величини заощаджень через зміни що відбуваються в доході: MPS=зміна в заощадженнях/зміна в доході. Під інвестиціями розуміють майнові та інтелектуальні цінності, вкладені в різні види діяльності з метою одержання доходу. Фактори зростання очікуваної прибутковості та попиту на інвестиції належать зниження витрат на придбання, експлуатацію та обслуговування устаткування, зниження податків на підприємницьку діяльність, створення нової техніки та технології. Фактори зниження очікуваної прибутковості та попиту на інвестиції належать збільшення витрат на придбання, експлуатацію та обслуговування устаткування, підвищення податків на підприємницьку діяльність, гальмування технічного прогрессу.


1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑