26. Сутність та види муніципальних цінних паперів.

Муніципальні цінні папери випускаються місце­вими органами влади з метою мобілізації коштів для виконання місцевих програм, зв’язаних з об’єктами громадського користування.

Муніципальні цінні папери мають такі характеристики:

·                   за надійністю і безризиковістю поступаються лише державним цінним паперам, але різні їх види мають різну надійність залежно від джерела забезпечення боргу;

·                   за первинного розміщення продаються переважно на аукціонах;

·                   здебільшого мають неринковий характер;

·                   доходи на такі цінні папери, як правило, не оподатковуються;

·                   можуть бути іменними і на пред’явника (останніх стає все менше, оскільки особи, звільнені від податків, державою реєструються);

·                   при випуску може передбачатися право дострокового погашення їх емітентом.

Види муніципальних цінних паперів, класифікованих за ознакою «тип забезпечення»:

Облігації під загальне зобов’язання - це незабезпечені боргові зобов’язання, тобто заставних зобов’язань емітент на себе не бере. Вони підкріплені лише сумлінністю емітента. Переважно випускаються для фінансування проектів, що не приносять доходів.

Облігації під дохід від проекту - погашаються за рахунок доходів від проекту, для фінансування якого вони були випущені

Облігації під спеціальний податок - гарантією виконання зобов’язань по цих облігаціях є надходження до місцевого бюджету певного виду податку.

Облігації під заставу нерухомості - Забезпечуються будівлями, спорудами, земельними ділянками, що знаходяться у комунальній власності.

1 2  Наверх ↑