Застосування теорії ефекту масштабу та теорії схожості переваг С.Ліндера для пояснення сучасної міжнародної торгівлі.

         Теорія ефекту від масштабу була розроблена Кругманом та Ланкастером. За їх визначенням Ефект від масштабу – це скорочення довгострокових середніх витрат зі збільшенням обсягу виробництва. Це пов’язано з наступними чинниками:

1. Непропорційне збільшення постійних витрат зі збільш. обсягів

2. Підвищення ефективності праці за рахунок спеціалізації операцій

3. Застосування більш ефективного обладнання

         Основні положення:

1. Пояснює торгівлю між країнами які мають схожу забезпеченість факторам виробництва

2. Торгівля між країнами здійснюється технологічно схожою або однорідною продукцією

3. Смаки і переваги споживачів є однаковими

         Різновиди економії від масштабу:

1. Зовнішня – зменшення витрат на одиницю продукції окремої фірми в результаті зростання вир-ва в галузі в цілому. Ринок є доволі конкурентним, оскільки є велика кількість виробників – вони не впливають на ціну товару.

2. Внутрішня – зменшення витрат на одиницю товару в межах фірм в результаті зростання її вир-ва; передбачається, що обсяг вир-ва товару не змінюється, а кількість фірм в галузі зменшується.

         В більшості випадків внутрішня економія веде до появи ринків недосконалої конкуренції.

         Опис теорії перехресного попиту Стефана Ліндера:

1. Ємний внутр. ринок , попит якого задовольняють вітчизняні компанії з великими обсягами виробництва

2. Уподобання спожив в торгуючих країнах є дуже схожими

3. Товари експортуються в країни з приблизно однаковим рівнем доходу

         Сутність теорії:

Країна експортує ті промислові товари, внтр попит на які є досить значним і повністю задоволеним; по мірі насиченості внтр ринку країна здобуває необхідний досвід і підвищує ефективність виробництва (тобто здобуває порівняльну перевагу відносно інших держав за рахунок ефекту від масштабу) – що дає їй змогу експортувати цей товар.

         Пояснює торгівлю:

-                     Продукцією обробної промисловості між країнами з приблизно однаковим середньодушовим доходом і схожими характеристиками попиту

-                     Схожими, але диференційованими товарами.

Не підходить для пояснення МТ:

-                     Продукцією добувної промисловості

-                     Між країнами з нерівномірним поділом доходів між окремими групами населення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑