Теорія Рибчинського

         Опис моделі:

1. Розглядається ринок 1 країни

2. Модель 2х2: країна виробляє 2 товари, один з яких відносно більш трудомісткий, інший – капіталомісткий

3. Досконала конкуренція на ринках обох товарів і обох факторів виробництва

4. Пропозиція факторів є постійною

5. Фактори виробництва є мобільними в межах країни і немобільними поза її межами

6. Ціна товарів є незмінною

         Зміст теореми:

Зростання пропозиції одного з факторів виробництва веде до непропорційно більшого проценту зростання виробництва і доходів в тій галузі, де цей фактор використовується відносно більш інтенсивно, і до скорочення виробництва і доходів в тій галузі, де цей фактор використовується менш інтенсивно.

 Товар 1 – відносно більш трудомісткий

А – запас факторів вир-ва в економіці

АВ – запас капіталу

ОВ – запас робочої сили

ОС – обсяг виробництва трудомісткого товару 1

ОД – обсяг виробництва капіталомісткого товару 2

Нехай розмір капіталу в даній країні зросте до А’. Із зростанням забезпеченості фактором капіталу виробництво капіталомісткого товару 2 зростає.           

         Наслідки теореми Рибчинського:

Розширення виробництва на експорт відносно надлишкового фактору виробництва призведе до скорочення обсягів виробництва в інших галузях, для яких цей фактор не є відносно надлишковий. Ці галузі почнуть занепадати і в них зросте потреба в імпорті.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑