Макроекономічна політика та валютний курс.

Поняття, пов’язані з валютою :

6)              конвертованість валюти – здатність резидентів/нерезидентів обмінювати нац..валюту на іноземну.

Розрізняють :

-                   вільну

-                   Частково конвертована  – нац валюта країн, де використ валютні обмеження для утримувачів валюти та по окремим видам обмінних операцій.

-                   Замкнута (неконвертована)  нац валюта, яка функціонує в межах 1 країни та не обмінюється на інші іноз валюти.

-                   Резервна – валюта, в якій здійснюються міжн розрахунки та кредити, а також нац кредитно-грош засоби ведучих країн світ торгівлі. Н-д: долар США, німецька марка, японська йена, швейцарський франк тощо. Знецінення      національної валюти — зростання ціни одиниці іноземної валюти в національних грошових одиницях в режимі плаваючих валютних курсів. Навпаки,   подорожчання   — зменшення ціни. 

-                   внутрішню конвертованість (право резидентів проводити операції з іноземною валютою в межах країни)

-                   зовнішня конвертованість ( право резидентів здійснювати операції з іноземною валютою серед нерезидентів)

7)              валютне котирування – встановлення валютного курсу на основі обраних ринкових механізмів.

Розрізняють :

-                   пряме (за од валют.курсу – іноз.валюта : 1$ - 8 грн )

-                   зворотнє (на од – нац..валюта : 1 грн – 4 рубля)

-                   крос-котирування ( через курс до 3-ї конвертованої валюти)

8)              Валютний курс :

Види валютного курсу:
1) фіксований - передбачає наявність певного зареєстрованого паритету, який підтримують органи держ валютного контролю; 
2) плаваючий – має на меті використання ринкового механізму валютного регулювання.
3) коливаючий – вільно змінюючий під попитом та пропозиції валютний курс, заснований на використанні ринкового механізму.
Основою визначення та порівняння курсів є співвідношення купівельної спроможності іноз валют. Під нею розуміється вартість певного набору товарів та послуг, які можна придбати за відп грош 1 у порівнянні з баз. періодом. Співвідношення купівельної спроможності окремих валют до певної групи товарів та послуг у 2 країнах - валютним паритетом.

9)              знецінення і девальвація

10)         подорожчання і ревальвація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑