Суть, принципи укладання та структура платіжного балансу.

ПБ – це статистичний звіт, в якому узагальнені дані про всі зовнішньоекономічні операції даної країни з іншими країнами світу за певний період (квартал або рік). На підставі платіжного балансу здійснюється узагальнена оцінка економічного стану країни та ефективності її світогосподарських зв´язків. Принципи укладання ПБ: 1) Принцип подвійного запису: - кожна операція в ПБ відображається 2-ма записами по кредиту однієї статті та дебіту іншої з позначенням однакової суми. – по кредиту записуються операції, в результаті яких до країни припливають грошові кошти, але відбувається відплив цінностей (+) – по дебіту записуються операції, в рез якх країна сплачує валюту в обмін на певні цінності (-) Найважливіше визначити яка операція первісна. В 90% випадків балансуючою до основної операції є рух короткострокового капіталу, що фіксується у фінансовому рахунку. Імпорт – первісне по дебіту, балансуюче – рух короткострокового кап по кредиту. У разі безоплатного надання економічних цінностей для висвітлення цієї операції подвійним записом запроваджується особлива стаття «Трансферти». Різниця між сумою за усіма кредитовими записами та сумою за усіма дебетовими записами, що відображає часові та вартісні розбіжності, називається «чисті помилки та упущення.» 2) В ПБ фіксуються тільки операції між резидентами та нерезидентами. 3) Ринкова ціна. 4) Розрахункова одиниця (зазвичай долар). Отже, сума всіх операцій по кредиту в ПБ має співпадати з сумою всіх операцій по дебіту та загальне сальдо має дорівнювати 0.

Класифікація статтей ПБ: І. Рахунок поточних операцій (РПО)

1.1 Товари і послуги ( Товари: експорт і імпорт – Сальдо товарного торгового балансу; Послуги: екс та імпорт – Сальдо торгівля послугами) – Сальдо торгового балансу. 1.2 Доходи (% по інвестиціям, зп між резидент та нерезидентами) 1.3. Поточні трансферти Сальдо РПО (сума 1.1, 1.2, 1.3.)

ІІ. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій(РОКФО)

2.1 РОК – 2.1.1 Капітальні трансферти+2.1.2. ЕКС-ІМПОРТ нематеріальних фінансових активів (патенти, ліцензії, ноу-хау) = Сальдо рахунку операцій з капіталом 2.2 Фінансовий рахунок – 2.2.1 Прямі інвестиції (до або з країни – Україна нетто імпортер)+ 2.2.2. Портфельні інвестиції ( до кра – активи, з країни – пасиви, Укра нетто імпортер)+2.2.3. Інші інвестиції (кредити) = Сальдо фінансового рахунку. Сальдо рахунку операцій з капіталом+ Сальдо фінансового рахунку=Сальдо РОКФО

Зведений баланс (Сальдо РПО + С-до РОКФО)

2.2.4 Резервні активи

Помилки та упущення   Платіжний баланс (завжди = 0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑