Предмет, метод та місце курсу “Міжнародна економіка” в системі економічних дисциплін.

Виділення курсу «Міжнародна економіка» в окрему навчальну дисципліну пов’язане зі вступом світової економіки до якісно нового етапу його розвитку. Ознаками цього етапу є:

-                     зростання масштабів та поглиблення розвитку МЕВ

-                     відкритість економік

-                     посилення ролі ТНК

-                     створення системи наддержавних міжнародних організацій

-                     функціонування самостійної міжнародної фінансової сфери

-                     розвиток регіональної економічної інтеграції.

Предметом міжнародної економіки є вивчення особливостей взаємодії національних економік країн світу з приводу міжнародного обміну ( переміщення товарів, послуг, технологій, інвестицій, кредитів, платежів, факторів виробництва), а також розгляд економічної політики, що впливає на ці потоки та її впливу на суспільний добробут країн світу.

Певні економічні явища то процеси часто мають різний зміст, в залежності від того, де вони відбуваються: в межах національної економіки чи ні. Причини цього: існування на кордонах держав певних обмежень для товарів та послуг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑