Регулювання міжнародного науково-технічного обміну.

Рівні регулювання МТТ

-                     Національний

-                     Міжнародний

На національному рівні регулювання МТТ приймає форму стимулювання НТП з боку держави та функціонування державної системи реєстрації та охорони патентів та торгових марок.

Можливі причини державного контролю МТТ

1.                Необхідність захисту національного виробника від іноземних конкурентів, щоб не допускати суттєвого скорочення робочих міць і податкових надходжень до бюджету.

2.                Невідповідність іноземної технології національним стандартам.

3.                Обмеження експорту технології для збереження світового лідерства.

4.                Вимоги національної безпеки ( ядерна зброя, наркотики тощо).

5.                Вимоги міжнародних угод.

На міждержавному рівні питаннями регулювання МТТ займаються такі організації:

1.                Міжнародна організація з питань інтелектуальної власності

2.                Угода TRIPS в рамках СОТ ( угода щодо торгових аспектів прав на інтелектуальну власність).

3.                Програма розвитку ООН (ПРООН)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑