Ліцензійна угода. Основні види ліцензій. Визначення ціни ліцензії в міжнародній торгівлі технологіями.

Ліцензійна угода – це торговий договір за яким власник винаходу або технології (ліцензіар) надає зацікавленій стороні ( ліцензіату) дозвіл на використанн цього винаходу або технології, а також інших знань, які не мають правового захисту ( ноу-хау) на певний строк.

Види ліцензій

За наявністю правової охорони:

-                     Патентні ліцензії

-                     Безпатентні ліцензії

За обсягом переданих прав:

-                     Повна ліцензія

-                     Виняткова (виключна ) ліцензія

-                     Просто ліцензія

Інші види ліцензій:

-                     Супутня

-                     Крос-ліцензія

-                     Субліцензія

-                     Примусова ліцензія

Комерційними формами передачі технології, в яких її основними носіями виступають кваліфіковані спеціалісти, управлінський персонал відносять такі угоди як:

1.                Інжирингові

2.                Франчайзингові

3.                Контракт на управління.

Міжнародний інжиринг – це різного роду діяльність, що передбачає надання сукупності послуг виробничого, комерційного та наукового характеру між суб’єктами різних країн.

Види інжирингових послуг:

1.                Пов’язані з підготовкою технологічного процесу

2.                Послуги, метою яких є забезпечення рентабельності підприємства

3.                Пов’язані з оптимізацією процесів експлуатації, управлінням підприємством, реалізації його продукції.

Надання інжирингових послуг в міжнародній практиці часто супроводжується наданням замовнику прав  на використання запатентованих технологій та ноу-хау.

Франчайзинг – це торгова угода, за якою франчайзер дозволяє франчайзі використовувати свою широковідому фірмову назву при виробництві та реалізації продукції, надає допомогу чи консультацію.

Види франчайзингу:

1.                Виробничий

2.                Товарний

3.                В сфері послуг

Одним з найважливіший питань про укладання ліцензійної угоди є визначення ціни угоди і вибір форми платежів за нею. Найчастіше ціна ліцензії визначається як частка продавця у прибутку покупця ліцензії.

Види ліцензійних платежів:

1.                Роялті або періодичні платежі

2.                Паушальні

3.                Комбіновані

4.                Платежі на компенсаційній основі

5.                Фіксовані

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑