Формування пропозиції експорту та попиту на імпорт. Встановлення світової ціни. Виграш від міжнародної торгівлі та його розподіл.

Розглянемо торгівлю між країнами А і В:

ДА і ДВ – криві попиту на товар в країні А і В відповідно

SA i SBкриві пропозиції товару в країні А і В відповідно

SXпропозиція експорту

DM – попит на імпорт

Внутрішня рівноважна ціна на товар в країні А менша за таку ж ціну в країні В – первісна різниця в цінах між даними країнами створює можливості для МТ, однак виграш для кожної країни залежить від того, на якому рівні встановиться світова ціна.

В ході МТ для торгуючих країн встановлюється єдина ціна на рівна світової РА=РВ=Рсв

Якщо світова ціна встановиться на рівні вищому за Ра то в країні А почне збільшуватись внутрішнє виробництво і з’являться можливості для експорту. Пропозиція експорту завжди формується як різниця між внтр пропозицією і внтр попитом країни-експортера SX= SA – ДА

Попит на імпорт формується як різниця між внутрішніми попитом і пропозицією країни-імпортера. DM= ДВ – SB  

         Вплив МТ на споживачів та виробників:

 

 

Без торгілі

В умовах торгівлі

Виграш/втрати

Спож

Країна А

k+g+h

k

-(g+h)

Країна В

a

a+b+c+d

+(b+c+d)

Вироб

Країна А

f+j

f+j+g+h+i

+(g+h+i)

Країна В

e+b

e

-b

Кожна країна отримує виграш від міжнародної торгівлі, але цей виграш розподіляється нерівномірно, як між самими торгуючими країнами так і в межах кожної з них.

         Фактори, що впливають на розмір виграшу від МТ:

1. Рівень, на якому встановлюється світова ціна на товар, яким торгують

2. Обсяги міжнародної торгівлі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑