Характеристика професійної діяльності в системі ДПА.

Вимоги до працівників податкової служби:

Вища освіта за фахом;

Громадянство України;

Відсутність судимості.

Усі працівники при прийомі на державну службу заповнюють декларацію про доходи – свої і членів сім’ї, які проживають разом з ними. Їм заборонено займатись підприємницькою діяльністю і комерційною роботою, сумісництвом. Вони підпадають під дію Закону “Про корупцію”.

Прийом на роботу працівника, який вперше влаштовується до державної податкової служби.

Перший прийом на роботу до державної податкової служби відбувається з обов’язковим вказуванням терміну призначення – до 6 місяців або до 1 року.

Цей термін прийнято називати іспитовим.

При встановленні іспитового терміну працівник виконує покладені на нього обов’язки й отримує відповідну плату. Ранг державного службовця та спеціальні звання до закінчення іспитового терміну не присвоюються.

Після закінчення іспитового терміну начальник підрозділу, відповідно до посади, яку він займає, пише доповідну записку, в якій характеризує діяльність працівника за час іспитового терміну, і приймає рішення щодо його подальшої роботи. Після цього працівнику присвоюється спеціальні звання чи надається ранг державного службовця.

Іспитовий термін може закінчитись раніше встановленого строку. Для цього необхідно:

За доповідною запискою закінчити іспитовий термін за 2–3 місяці;

Видати наказ про зупинення іспитового терміну і присвоєння працівнику спеціального звання або рангу державного службовця.

Прийняття на роботу за конкурсом

Для працівників податкової служби III-VII категорій встановлено конкурсний прийом на роботу. Конкурсний відбір регулюється Постановою КМУ № 782 від 4.10.95.

Основна мета конкурсу – підібрати такого працівника, який міг би досягти бажаного організаційного результату.

Підготовка і проведення конкурсу здійснюється конкурсною комісією, яка складається із 5–7 осіб (керівник або заступник, кадрова служба, юрист, керівні працівники підрозділів).

Основним завданням конкурсної комісії є організація конкурсу: забезпечення норм його проведення, підведення підсумків, висновки, повідомлення про результати.

Процедура конкурсу:

Оголошення в засобах масової інформації про заміщення вакантних посад;

Добір і розгляд документів кандидатів;

Проведення співбесіди з кандидатами;

Узагальнення висновків конкурсу й оголошення результатів.

Прийняття на роботу поза конкурсом

Поза конкурсом приймаються на роботу керівні працівники:

Голова ДПА України – за Указом Президента України;

Заступники Голови – Постановами Кабінету Міністрів;

Голови ДПА в областях – Постановами Кабінету Міністрів;

Заступники голів ДПА в областях – Головою ДПА України;

Начальники районних об’єднаних інспекцій – Головою ДПА України.

Правила прийому на роботу поза конкурсом законодавчо визначені. Їх регламентують:

Постанова КМУ № 423 від 17.06.95 “Про деякі питання застосування ст. 4, 15, 17 Закону “Про державну службу”;

Постанова КМУ № 804 від 1.12.94;

Наказ ДПА № 141 від 26.03.98 “Номенклатура посад”.

Переважна більшість керівників, які призначаються на посаду поза конкурсом, підбираються із резерву кадрів. Так, у 1999 р. Із резерву кадрів (із працівників, відібраних для роботи в центральному апараті) було призначено трьох голів обласних ДПА, 33 начальники ДПІ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑