101. Колгоспне право в 50-60 рр.

Завдання підвищення виробництва сільськогосподарської продукції вимагали вдосконалення норм колгоспного права.

Більшість нормативних актів, що приймаються у цей час, були спрямовані на покращення організації та діяльності колгоспів.

Але вдосконалення колгоспного ладу пішло по хибно­му шляху. Влітку 1950 року розпочався широкий рух за об'єднання дрібних колгоспів. До кінця 1950 року їх кіль­кість в УРСР зменшилася до 42 відсотків.

Як і раніше, колгоспники не мали паспортів, що надава­ло їх праці примусового характеру. Знаряддям залежності колгоспів від держави залишалися МТС. Тільки в 1958 році МТС були реорганізовані в РТС, які вже не були власника­ми сільськогосподарської техніки. Ця техніка була роз­продана колгоспам за досить високу ціну. Внаслідок ре­організації МТС обов'язкові поставки сільгосппродукції були скасовані. Встановлювалась єдина форма заготівки сільгосппродукції — закупка її у колгоспів. Були підви­щені заготівельні та закупівельні ціни на основні сільсько­господарські продукти.

З 1958 року почала впроваджуватися грошова оплата праці колгоспників. В цьому ж році колгоспники нарешті отримали паспорти. У 1959 році розпочалася чергова кам­панія проти особистого господарства колгоспників. Знову скорочувалися розміри присадибних ділянок, кількість худоби у приватному користуванні тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106  Наверх ↑