Зміст і види правових відносин.

Зміст правовідносин складають права та обов'язки його учасників (суб'єктів) та рівень їх здійснення на практиці.

Зміст правовідновин  включає можливості:

1) діяти відповідно до свого бажання та користуватися соціальним благом, на оволодіння яким спрямоване суб'єктивне право;

2)  вимагати певних дій від зобов'язаної сторони;

3)  звертатися до суду, державного органу чи посадової особи щодо захисту свого права.

Змістом юридичних обов'язків (належної необхідної поведінки) є необхідність:

1)  здійснення або нездійснення певних дій на вимогу уповноваженої сторони;

2)  юридичної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання передбачених нормою права дій.

Залежно від тих чи інших ознак можна виділити такі види правовідносин:

1)  за галузями права:

А)  конституційно-правові;

Б)  кримінально-правові;

В)  цивільно-правові;

Г)  трудові;

Д)  сімейно-правові;

Є) фінансово-правові тощо;

2)  за кількістю суб'єктів (учасників):

А)  прості (між двома суб'єктами);

Б)  складні (між трьома суб'єктами і більше);

3)  за розподілом прав та обов'язків суб'єктів:

А)  односторонні (кожен суб'єкт має або лише право, або лише обов'язки, наприклад договір займу);

Б)  двосторонні (кожен суб'єкт має і права, і обов'язки, наприклад договір купівлі-продажу);

4)  за характером дій зобов'язаного суб'єкта:

А)  активні (суб'єкт повинен вчинити певні дії);

Б)  пасивні (суб'єкт повинен утримуватися від вчинення певних дій);

5)  за методом правового регулювання:

А)  договірні (виникають за волевиявленням сторін);

Б)  управлінські (виникають на основі одностороннього волевиявлення уповноваженої сторони);

6)  за дією у часі:

А)  довготривалі;

Б)  короткотривалі;

7)  за функціональною спрямованістю відповідних норм права: ~

А)  регулятивні;

Б)  охоронні.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139  Наверх ↑