Проблеми розбудови правової правої системи України.

Прийняття Верховною Радою 28 червня 1996 р. Нової Конституції України дало підставу говорити про завершення початкового етапу становлення демократичної, соціальної, правової держави й про початок переходу до наступного періоду — «втілення принципів та норм Конституції у реальне життя суспільства і держави, в життя кожної конкретної людини, що живе в Україні». Проте ідеальне далеко не завжди збігається з реальністю. Через деякий час після прийняття Конституції з новою гостротою виникла суперечність між продекларованими нормами та реальною можливістю і бажанням їхнього втілення.

На реальному шляху до реалізації ідеалу правової держави існує багато перешкод як матеріального, так і духовного характеру, котрі ще слід подолати. Перехід до держави зазначеного типу можливий лише за умови здійснення системної стратегії реформ, яка пов'язує в цілісний комплекс рух до соціального ринкового господарства, громадянського суспільства, правової держави з цілеспрямованим формуванням інститутів соціальної держави. У практичному ж аспекті для відносного досягнення ідеалу соціально-правової держави при всіх цілеспрямованих зусиллях, мабуть, треба десятиліття, перш ніж вдасться створити щось схоже на ефективно чинну соціально-правову державу, що з'являється не на порожньому місці й не в результаті прийняття пакета законів.

Але, Україна сьогодні зіштовхується з такими серйозними труднощами економічного і соціального порядку, котрі за певних умов можуть змінити загальний напрям розвитку української держави в бік, протилежний реалізації її ідеалу соціально-правової держави.

По-перше, зрозуміло, що в умовах хаосу побудувати соціально-правову державу неможливо, як не можна «вивезти» політику без економіки.

По-друге, проголошення соціально-правової держави в Україні можливе, на мій погляд, після ліквідації «хибних» моментів: суперечностей законів і суверенітетів; низької правової культури населення, у котрого, як і раніше, немає справжніх потреб у правових знаннях: зростання злочинності, що набула якісно нового характеру, а українська мафія займає одне з провідних місць у Європі за впливом і прибутками.

По-третє, на шляху наближення до ідеалу соціально-правової держави в Україні, очевидно, повинні змінитися відносини між державою й особистістю: потрібно формувати психологію громадянина, а не підданого.

Держава зобов'язана виступати гарантом природних прав людини, властивих їй споконвічне, а не ставити її у позицію «дам» або «не дам». Це передбачає постійне й неухильне слідування певним принципам побудови й діяльності держави означеного типу.

Практична розбудова правової держави в Україні пов'язана з посиленням легітимації влади, забезпеченням у суспільстві свободи, ефективним функціонуванням принципу поділу влади, дотриманням її окремими гілками принципу верховенства права, відповідністю законів суспільній етиці, усуненням численних порушень прав і свобод людини і громадянина, посиленням стабільності законодавства, декриміналізації суспільства .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139  Наверх ↑