Поняття правової системи, її елементи

Правова  система  -  це  заснований  на державній  волі  пануючого   класу  чи всього  суспільства сукупний зв'язок правил,  правосвідомості  і  юридичної  практики.  Це поняття охоплює широке коло правових явищ, включаючи нормативне, організаційне,  соціально-культурні  аспекти,  сторони  правового феномена.

    Структура правової  системи  характеризується трьома  групами  правових явищ.  По-перше,  це юридичні норми, принципи й інститути;  по-друге,  сукупність  правових  заснувань; по-третє,  сукупність  правових  поглядів,  представлень,  ідей, властивих даному суспільству, правова культура.

Деякі правознавці  тлумачать  правову  систему,  як  право  в "широкому  змісті",  поєднують  як  основні  елементи  цієї складної структури правосвідомість, норми права, правовідносини, правові заснування, правову культуру.

    Правова система  кожної  держави  відбиває  закономірності розвитку  суспільства,  його  історичні  "національно-культурні" особливості.  Кожна держава має свою правову систему,  що має як загальні риси з правовими системами інших держав,  так  і відмінності від них, тобто специфічні особливості.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139  Наверх ↑