Співвідношення між функціями держави і функціями державних органів

Функції органів держави і функції держави — це зовсім не рівнозначні поняття. Адже якщо функції держави — це основні напрями її діяльності, якими зумовлена робота всього державного апарату і кожного з його окремих органів, то функції окремого органу — це основні сторони його соціального призначення як відносно відокремленої частини апарату держави, що відображається в основних напрямах його діяльності по здійсненню функцій і завдань держави. Йдеться про те, що кожен орган державної влади як компонент цілісної системи органів держави відіграє в ній специфічну роль, тобто має спеціальне призначення, яке по відношенню до держави як цілого й виступає як його функція. Так, за змістом відповідних положень Конституції України основними функціями Верховної Ради України, які відображають основні сторони (аспекти) її соціально-політичного призначення в механізмі держави, є насамперед законодавча та бюджетна функції, а також функція парламентського контролю.

Втім, це не означає, що між функціями держави і функціями її органів існує непереборна межа. Між ними існує певний змістовий зв'язок, який полягає в тому, що функції органів держави та їх зміст визначаються функціями і завданнями держави, а тому зміна останніх завжди супроводжується зміною функцій і завдань її органів. Тому за будь-яких обставин кожен орган держави в остаточному підсумку бере участь у реалізації практично всіх або переважної більшості функцій держави. Адже саме в цьому полягає сенс їхнього існування. Проте функції одних органів держави прямо «прив'язуються» до функцій держави, других — мають опосередкований зв'язок з ними, а третіх — пов'язані з функціями держави зовсім віддалено. Так, Верховна Рада України як орган загальної компетенції відповідно до свого основного функціонального призначення бере участь у реалізації практично всіх функцій держави шляхом законодавчого регулювання суспільних відносин у відповідних сферах суспільного життя. Сказане стосується й органів виконавчої та судової влади, які також спрямовують свої зусилля на реалізацію практично всіх функцій держави, але у властивих їм формах та властивими їм методами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139  Наверх ↑