Концепція широкого право розуміння

Прибічники “широкого” розуміння права (В.С.Нерсесянц, Р.З.Лівшиц  та ін.) Виходять з того, що право не тотожне законодавству. В  розумінні  права підкреслюється  особлива  роль  морально-правових,  політичних  та  інших принципів.

    Цінність права у тому, що воно виступає як міра свободи,  що  отримала завдяки  законодавчому  визнанню  офіційний  державний  захист.  Право  – нормативно закріплена справедливість. В свою чергу закон, що  не  відповідає справедливості, не є право, а справедливий закон – це правовий закон.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139  Наверх ↑