Іноземні інвестиції як фактор зростання економічного потенціалу економіки країни

Гернего ю.о., підгородецька с.м..

Хмельницький національний університет

У статті розглядаються питання іноземного інвестування економіки україни та їх впливу на економічний потенціал країни. Досліджено показники забезпечення іноземними інвестиціями економіки країни в цілому та в хмельницькій області зокрема. Звернута увага на тенденції щодо зміни темпів залучення іноземних інвестицій. Дається аналіз приросту прямих іноземних інвестицій на території україни та хмельницької області.

Вступ. На етапі ринкового трансформування суспільства висока інвестиційна активність є основою розвитку економіки країни. Іноземні інвестиції створюють необхідні передумови для пожвавлення загальної економічної активності та формування національних інвестиційних ринків, дозволяючи досягти потрібного рівня інвестицій на фоні дефіциту внутрішніх інвестиційних ресурсів. Тобто, саме іноземні інвестиції виступають одним із факторів зростання потенціалу економіки україни, зокрема сприяють впровадженню технологічних нововведень, забезпечуючи зростання науково-технічного потенціалу, та стимулюють економічний розвиток, даючи змогу здійснювати структурну перебудову і модернізацію господарства в умовах сучасного глобалізованого економічного простору. Таким чином, дані проблеми являються актуальними для нашої країни і тому потребують постійного дослідження. Особливо важливим для дослідження постає проблема визначення стану сфери іноземного інвестування економіки україни саме на даний момент часу, що надасть можливість глибше зрозуміти поточний стан економіки нашої держави. Питаннями впливу іноземних інвестицій на подальший розвиток економіки країни займаються такі відомі вчені як будкін в., василенко м., дорогунцов с., затонацька т., лютий і., пиріг о., федорищева а., чечетов м., чистилін д., шаповалов о. Та інші.

Формулювання цілей роботи. Метою роботи є аналіз сучасного стану сфери іноземного інвестування як фактора зростання економічного потенціалу економіки країни на даному етапі розвитку.

Об' єктом дослідження у статті є іноземні інвестиції, їх вплив на подальший розвиток економіки країни в цілому та зростання економічного потенціалу зокрема.

Предметом дослідження є обґрунтування сутності іноземних інвестицій та інвестиційної діяльності, показників фінансово-інвестиційної діяльності україни та хмельниччини і вплив іноземного інвестування на сучасний стан економіки країни.

Результати дослідження. Дослідження сутності іноземних інвестицій є одним із важливих завдань для сучасного розвитку так, як стан економіки країни визначається значною мірою саме розмірами і структурою інвестицій, швидкістю і реальністю їх здійснення. Іноземне інвестування необхідне для створення і впровадження новітніх технологій, розвитку ринкової інфраструктури, сучасної інформатизації суспільства тощо.

Слід зазначити, що саме залучення іноземного капіталу визначається одним із пріоритетних напрямків інвестиційної політики нашої держави. Іноземні інвестиції використовуються по-перше, з метою підвищення ресурсозабезпечення інвестиційної сфери країни, по-друге, з метою використання накопиченого іноземними фірмами досвіду створення і просування наукомісткої продукції. Необхідно відмітити, що, починаючи з 2002 року, відбулося досить значне зростання частки іноземного капіталу в загальній структурі інвестицій в економіку країни. Так, особливо у 2007 році відбулося зростання капіталу нерезидентів з таких країн як: німеччина - на 4851,8 млн дол., австрія - на 1062,5 млн, кіпр - на 460,6 млн, сполучене королівство - на 199,9 млн, сша - на 183,5 млн, британські віргінські острови - на 106,5 млн, нідерланди - на 84,6 млн, російська федерація - на 78,9 млн, беліз - на 49,2 млн, гібралтар - на 36 млн, польща - на 29,3 млн, данія - на 24 млн дол [7, 16]. Дані тенденції можна також прослідкувати аналізуючи прямі іноземні інвестиції в економіку україни, що показано на рисунку 1 [2, 11].

Також необхідно зазначити, що починаючи з 2004 року активність іноземних інвесторів покращилась не тільки загалом в україні, а й на території окремих областей країни. Так, для прикладу, протягом останніх років надходження іноземного капіталу в хмельницьку область суттєво зросли (рис. 2) [4, 15].

< з

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в україну за 2000-2006 роки

О

Т— о


О т— о


О т— о


О т— о


О т— о


О т— о


О т— о


Рік


140


Рис. 2. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку хмельницької області у 1996-2007 роках


О

 

Зокрема, у 2006 році іноземні інвестори вклали в економіку області 23,4 млн дол. Сша прямих іноземних інвестицій і загальний їх обсяг склав 105,7 млн дол. Сша. За показниками щодо приросту у минулому році проти позаминулого область перемістилася з 22 на 17 місце серед областей україни. Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одного жителя області склав 77,4 дол., що на 21,3 дол. Сша більше, ніж на початок 2006 року. По даному показнику область перемістилася з 23 на 22 місце, випередивши такі області, як: вінницька, кіровоградська, тернопільська, чернівецька та чернігівська.

У першому півріччі 2007 року темпи залучення іноземних інвестицій, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, суттєво зросли. Іноземними інвесторами внесено 27,1 млн дол. Сша прямих інвестицій, що в 1,5 рази більше, ніж у аналогічному періоді минулого року і на 3,7 млн дол. Сша більше, ніж за весь 2006 рік.

Кількість підприємств, які залучали іноземні інвестиції, збільшилась зі 102 (на початок 2007 року) до 118 (на 1 липня 2007 року). Прямі іноземні інвестиції залучені з 30 країн світу, переважно з країн єс, до 118 підприємств області.

Тенденцію щодо зростання іноземних інвестицій в подальший розвиток економіки області можна також прослідкувати по окремих містах та районах (таблиця 1) [6,14].

Таким чином, бачимо, що іноземні інвестиції з року в рік мають позитивні тенденції щодо залучення. Тобто, в країні створюється додатковий запас капіталу, що в свою чергу надає можливість подальшого ефективного розвитку економіки як окремих областей та міст так і країни загалом. Отже, внаслідок інтенсивного залучення іноземних інвестицій покращується стан економіки країни, а саме її потенційні можливості щодо подальшої економічної активності та зростання потенціалу країни.

У свою чергу під економічним потенціалом визначають наявні в економічного суб'єкта ресурси, їх оптимальну структуру та вміння раціонально використати їх для досягнення поставленої мети [3,13].

На думку багатьох провідних вчених майбутнє економічного потенціалу україни полягає у впровадженні нових технологій для розробки конкурентноспроможної на світових ринках продукції. Так, на даний момент часу спостерігається досить високий попит на світовому ринку на українські турбореактивні двигуни, турбогвинтові та газові турбіни. Але у цей же час починаючи з 2005 року відбувається падіння українського експорту даних товарів на світові ринки (особливо значним було падіння експорту у 2005 році - на 18,8 % або 989,9 млн дол. Сша відносно рівня попереднього року) [1, 101].

Дану тенденцію можна пояснити недостатнім рівнем фінансування наукових організацій, що займаються розробкою та впровадженням високих технологій у виробництво. Так, у період 2005-2006 років науковими організаціями країни було завершено розробок майже на 57 % менше, ніж у 1991 році. Нові технічні рішення на рівні винаходу були використані в кожній четвертій розробці зі створення нових видів техніки і склали 0,9 тис. Одиниць, а це на 87 % менше, ніж у 1991 році. Низька результативність зумовлена недостатньою оснащеністю працівників основної діяльності наукових організацій, погіршенням матеріально-технічного забезпечення науки, морального старіння наукового устаткування та обладнання [5, 5].

Таблиця 1

 

Прогноз на 1 січня 2008 р.

Фактично

За даними обласної програми

За даними програм міських, районних рад

Відхилення „+", „-", тис. Дол. Сша.

На 01.01. 2008 р. До 01.01. 2007 року, тис. Дол. Сша

„+","-"до прогнозу на 01.01.2008 р., тис. Дол. Сша.

Хмельницька область

25500,0

Х

Х

36825,4

11325,4

М. Хмельницький

15130,0

15130,0

-

30098,5

14968,5

М. Кам'янець- подільський

1030,0

671,5

-358,5

725,7

-304,3

М. Славута

500,0

695,0

+195,0

-139,7

-639,7

М. Старокостянтинів

150,0

111,0

-39,0

75,0

-75,0

М. Шепетівка

71,0

20,0

-51,0

2,5

-68,5

Райони

 

 

 

 

 

Білогірський

-

-

-

-

-

Віньковецький

-

-

-

-

-

Волочиський

20,0

-

-20,0

102,8

82,8

Городоцький

60,0

60,0

-

246,6

186,6

Деражнянський

100,0

396,0

+296,0

18,3

-81,7

Дунаєвецький

53,0

300,0

+247,0

138,1

85,1

Ізяславський

25,0

25,0

-

0,0

-25,0

Кам'янець-подільський

7200,0

2000,0

-5200,0

1506,4

-5693,6

Красилівський

251,0

3450,0

+3199,0

1171,6

920,6

Новоушицький

-

-

-

14,8

14,8

Полонський

35,6

19,5

-16,1

21,9

-13,7

Славутський

55,0

100,0

+45,0

64,8

9,8

Старокостянтинівський

65,0

80,0

+15,0

307,2

242,2

Старосинявський

115,0

1300,0

+1185,0

-

-115,0

Теофіпольський

12,6

400,0

+387,4

0,0

-12,6

Хмельницький

300,0

200,0

-100,0

1531,7

1231,7

Чемеровецький

100,0

350,0

+250,0

62,5

-37,5

Шепетівський

70,0

50,0

-20,0

64,7

-5,3

Ярмолинецький

5,0

5,0

-

802,0

797,0

 

Отже, дані процеси характеризують наявні проблеми розвитку економічного потенціалу, що визначає потребу в іноземних інвестиціях, що виступають одним із факторів його зростання.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши статистичні дані щодо іноземних інвестицій в економіку україни, можемо прийти до наступних висновків:

-        Зарубіжні капіталовкладення відіграють досить значну роль в розвитку економіки україни;

-         З кожним роком зростає частка іноземних інвестицій як в економіку країни загалом, так і окремих областей, міст та районів;

-         Сучасний економічний потенціал економіки україни потребує нових зовнішніх факторів свого розвитку, що визначає необхідність залучення іноземних інвестицій в економіку країни;

-         Іноземні інвестиції являються одним із фактором зростання потенціалу економіки країни, тому потребують детального аналізу та дослідження.

Отже, з огляду на вище зазначені дослідження можемо підсумувати, що ефективність подальшого розвитку економіки країни на пряму залежить від вкладених інвестицій. Тобто, питання зв'язку розвитку економічного потенціалу україни та вкладання іноземного капіталу є актуальним для нашого часу.

Література

1.                Бурлака в. Г. Экономика высоких технологий // актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1 (79).

2. Грицаєнко і. А. Економічний прагматизм як домінанта інвестиційної політики україни в інтеграційних процесах // актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 2 (80).

3. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / редкол.: мочерний та ін. - к: видавничий центр „академія", 2002. - 952 с.

4. Інвестиційний паспорт хмельницької області. - хмельницький. - 2007

Приріст (скорочення) прямих іноземних інвестицій по містах та районах хмельницької області на 1 січня 2008 року.

5.                        Мешко н. П. Інвестиції у високі технології як необхідна умова формування інноваційного потенціалу держави // інвестиції: практика та досвід. - 2007. - № 20.

6. Статистичний бюлетень. Прогнозні показники розвитку основних сфер економічної діяльності хмельницької області та їх виконання за 2007 рік. - хмельницький. - 2008. - 27 с.

7. Федоренко в. Інвестиції та економіка україни // економіка україни. - 2007. - № 5.

Необхідність застосування маркетингу на міжнародному рівні

Голубовська о.а., прилуцька а.в., шавкун в.м.

Хмельницький національний університет

У статті розглянуто сутність міжнародного маркетингу, принципи розвитку міжнародної маркетингової діяльності, основні завдання служби міжнародного маркетингу.

Актуальність дослідження. Завдяки скасуванню державної монополії на зовнішньоекономічну діяльність багато українських підприємців вийшли на зарубіжні ринки. Розширення міжнародних зв'язків, встановлення комерційних і ділових стосунків, вихід на світові ринки з одночасним розвитком внутрішнього - обов'язкові умови посідання діловою спільнотою україни гідного місця у світі бізнесу. Неодмінна складова цього процесу - освоєння вітчизняними підприємцями методів міжнародного маркетингу на світовому ринку.

Аналіз останніх публікацій. Міжнародний маркетинг досить часто розглядається у працях зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема, досить відомі такі автори, як філіпп котлер, бернетт джон, в.є. демідова, в.л. музикант, в.с. пінчук, в.е. ромат.

Метою статті є дослідження необхідності застосування міжнародного маркетингу підприємствами на світовому ринку.

Виклад основного матеріалу. Міжнародний маркетинг - це форма маркетингу, при якій організація системи управління виробничо-комерційною діяльністю зорієнтована на врахування економічної ситуації в світі, напрямків інтернаціоналізації світового господарства, традиційних і нових зв'язків між різними країнами та прийнятих норм, правил і особливостей економічних, культурних та науково-технологічних відносин на міжнародній арені.

Хоча основні принципи розвитку міжнародної маркетингової діяльності збігаються із маркетингом у середині країни, є тут і певні суттєві відмінності. Вони пов'язані зі специфікою соціально-економічних, історичних, природничо-кліматичних, релігійних, правових умов економічної діяльності в різних країнах. Адже у кожної країни свої звичаї, правила, обмеження і заборони [5].

Виходячи на міжнародний ринок, фірмам необхідно проводити глибокі маркетингові дослідження і враховувати особливості економічного, політико-правового та культурного середовища. Основні завдання служби міжнародного маркетингу: вивчення середовища міжнародного маркетингу (споживачі, конкуренти, реклама, розміщення тощо); обґрунтування доцільності виходу на зовнішній ринок (сьогоднішні можливості, переваги, перспективи); визначення та вивчення конкретних ринків, на які планується вихід; розробка методів зовнішньоекономічної діяльності та відповідної її організації; формування служби маркетингу.

Стратегічний підхід до міжнародного маркетингу полягає в орієнтації на довгострокові оцінки кон'юнктури світового ринку, які мають стати базою для встановлення перспективних прогнозів та поточних завдань [3, с.574].

Отже, міжнародний маркетинг - це практичний вид діяльності, спрямований на задоволення потреб виробників і споживачів через обмін між суб' єктами ринку, які перебувають у різних країнах.

Об'єктом міжнародного маркетингу є зарубіжні ринки. Предмет міжнародного маркетингу - це співвідношення попиту і пропозиції на зарубіжних ринках, їх кон'юнктура, способи формування попиту, а також реклама та рекламна діяльність міжнародного маркетингу.

В україні існує торгово-промислова палата - неурядова організація підприємців (юридичних осіб), яка покликана захищати їх інтереси, сприяти розвитку економіки та міжнародних економічних зв'язків. Секція маркетингу при палаті розв'язує такі завдання: вивчення зарубіжного досвіду в галузі виробництва і збуту на зовнішніх ринках; сприяння підприємствам у вивченні технічного інструментарію міжнародного маркетингу; надання методичної та практичної допомоги підприємствам у практичному використанні елементів маркетингової діяльності.

Міжнародну маркетингову політику і рекламну діяльність за межами україни здійснюють транснаціональні корпорації - вітчизняні акціонерні товариства і виробничо-комерційні концерни, капітал і головне підприємство яких розміщується в україні, але значну частину своїх операцій вони виконують за межами країни - в кількох країнах, де створюється відповідна мережа філій, відділень, торгових представництв, рекламно-інформаційних агентств тощо.

Щоб успішно конкурувати з іноземними тнк, які сконцентрували у своїх руках величезні фінансові, виробничі, науково-технічні ресурси і майже половину світової торгівлі, фірмам "другого ешелону" (а українські тнк є саме такими фірмами) доводиться, зокрема, інтенсифікувати рекламу.

У цих умовах боротьба за споживача стає щораз витонченішою. Новизна і досконалість виробу для нього тепер часто важливіші, ніж ціна. Тому, на ринку перемагає той, хто поряд із принципово новим виробом пропонує найсучасніші послуги, форми і методи збуту.

Витрати на рекламу становлять значну частину бюджетів закордонних промислових фірм. В сша тільки на рекламу в засобах масової інформації витрачається понад 5 % сумарних витрат на виробництво і реалізацію товарів. У фірм, що виготовляють предмети масового споживання, ця частка ще більша: у виробників ліків - 20 %; парфумів і косметики - 13,8; спиртних напоїв - 11,9; галантереї - 9,4; миючих засобів - 8 %. Високий рівень відрахувань на рекламу в розвинених країнах багато в чому зумовлений високими тарифами за рекламне місце, або ефірний час у найбільш ефективних і популярних засобах масової інформації [4].

Процеси, що відбуваються на світових ринках мають безумовно універсальний характер. Правильним є твердження: чим більш розвинутий і високо конкурентний ринок, тим більшого значення набувають маркетингові, міжнародно-маркетингові критерії підприємницької поведінки.

Міжнародний маркетинг як специфічний феномен, що є разом з тим, підсистемою загальної сфери маркетингових відносин - це така система організації діяльності суб'єктів виробництва, що сприяє оптимізації функціонального з' єднання виробничих цілей і поточних потреб інонаціональних споживачів, співпадінню приватних інтересів у всіх сферах інтернаціоналізованого економічного життя - виробничої, посередницької, споживчої. Завдяки їй можливе досягнення оптимальних показників підприємницької діяльності - прибутку, рентабельності, технічного і ресурсного забезпечення, заробітної плати тощо. Іншими словами, міжнародний маркетинг являє собою важливу умову встановлення діючого зворотного зв' язку між попитом та пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом того що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за кордоном. Термін "міжнародний маркетинг" відноситься до діяльності міжнародних фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності яких поширюється на закордонні країни [2, с. 42].

Відмінними рисами міжнародної фірми є: наявність мережі підконтрольних виробничих філій і дочірніх компаній в інших країнах з орієнтацією або на випуск визначених видів продукції на заздалегідь відомих закордонних ринках, або на постачання материнській компанії сировини і матеріальних ресурсів; використання технологічного кооперування і спеціалізації підконтрольних підприємств; контроль і координація діяльності філій і дочірніх компаній з одного центра з урахуванням різниці в їхньому правовому положенні.

Маркетингова діяльність міжнародної фірми здійснюється в глобальному масштабі компанією й охоплює технологічний процес у цілому, особливо в тих випадках, коли він є частково або цілком розділений між виробничими закордонними компаніями міжнародної фірми [1, с. 435].

У маркетингу помічена ще одна закономірність. Глобалізація додаткового ринку відбувається також при умові високої мобільності цільового сегменту. Люди, які часто подорожують, знаходять за кордоном продукти щоденного вжитку тих марок, яким вони довіряють і використовують вдома, наприклад, шампуні і цигарки з гарантованою їхньому смаку якістю. Вони знаходять також всі глобальні престижні марки у shoppmg good, особливо у сфері моди і розваг. Передумови успіху міжнародної стандартизації продукту і методів обробки ринку тим сильніші, чим однорідніший на світовому ринку попит і чим більші переваги глобалізації у питаннях витрат і доходів. Хоч можна назвати багато аргументів на користь глобального маркетингу, сьогодні ще зовсім нелегко знайти дійсно наскрізь стандартизовані марки продукту. У сфері shoppmg goods можна взяти за приклад японський фотоапарат, або сонячні окуляри марки carrera.

Фактична більшість підприємств, які діють на світовому ринку, проводять стратегію глобального маркетингу. Підприємства використовують переваги глобалізації так широко, як це тільки можливо.

Глобальною маркою є безперечно фірма nescafe, яка спеціалізується на реалізації кави. Вона має великий успіх у світі. Але і на цьому прикладі ми знайдемо відмінності, які відбивають специфіку тієї чи іншої країни. Відносно дій фірми nescafe можна спостерігати не тільки значну диференціацію продукту за перевагами залежно від смаків і поведінки споживачів, а також цілком інше позиціонування продукту у німеччині, сша, японії.

Фірма bayer на світовому ринку пропонує дієтичний маргарин, який виготовлений і розлитий за єдиним рецептом. Але в скандинавії і фрн маргарин реалізується під назвою lattag, у франції і бельгії називається effi, а у швейцарії linea. На такі зміни вплинули не різниця у смаках, а перш за все міркування, пов' язані з маркою. А якраз назва lattag у французькій і італійській мовах майже співпадає з словом "молоко". Правило "стандартизувати треба настільки, наскільки можливо, а диференціювати треба настільки, наскільки потрібно" стосується не тільки питань формування і маркування продукту. Воно стосується також методів обробки ринку. Як наслідок їх використання для посиленої стандартизації можуть виявитися різні кордони у вигляді перешкод для реалізації. Перш за все до національної торгової структури і мережі необхідно орієнтувати вибір шляхів збуту у чужій країні. Пристосування вимагають ціни з врахуванням іншого їх рівня і методів регулювання. Концептуально загальна реклама в різних країнах може викликати у цільової публіки нерозуміння або несприйняття. Це вимагає розробки маркетингового менеджменту, орієнтованого на конкретну країну. Така умова має далеко не останнє значення, тому що позитивна мотивація, яка ґрунтується на власній компетенції, відіграє більш важливе значення, ніж досягнення через стандартизацію економії витрат. Дослідження проблеми співвідношення регіонального і міжнародного маркетингу не буде повним, якщо ігнорувати великі держави та країни з великими територіальними й національними відмінностями [4].

Міжнародний маркетинг вимагає глобального планування з урахуванням чужої культури, складу розуму, мови, стандартів і торговельних порядків. Співробітники, що працюють в управлінні фірми і закордоном, повинні проходити постійне навчання, знайомлячи з цілями і вимогами закордонних партнерів на ринку. Центральне місце займають валютні проблеми, що доводиться вирішувати фірмі, займаючись міжнародною торгівлею.

Для фірми, що орієнтується на експорт, валюта в остаточному підсумку визначає весь результат їхньої діяльності. Проблемою є і хронічний торговий дефіцит багатьох країн, зокрема, що розвиваються, для яких рекомендується працювати на ринку, цілком усвідомлюючи існуючий ризик.

Міжнародні фірми зіштовхуються також з економічними і соціальними розходженнями, що існують у світі. Значні труднощі в експортній діяльності виникають унаслідок розходжень економічних систем і ступеня відкритості чи закритості ринків. Існують також такі об'єднання, як єс, сот та економічні угоди, що дають переваги деяким країнам, наприклад, шляхом звільнення від митних зборів, безперешкодної видачі дозволів на імпорт.

Міжнародні аспекти маркетингу значно актуалізуються, завдяки подальшій інтернаціоналізації світової економіки, розширенню міжнародної торгівлі, більш динамічному і масовому переміщенню капіталів і робочої сили [6].

Висновки. Отже, необхідність застосування маркетингу є невід'ємною складовою діяльності підприємств на міжнародному ринку. Ефективність дослідження маркетингового середовища та правильний вибір інструментів комунікації сприятимуть досягненню підприємством бажаних результатів.

Література

1.                Маркетинг: підручник і а.н. романов, ю.ю. корлюгов, с.а.красильников та ін.; під. Ред. А.н. романова. - м.: банки і біржі. Юнити, - 2005, 560 с.

2.                Новицкий в.е. зовнішньоекономічна діяльність і міжнародний маркетинг. - к., -2006, 246с.

3.                Філіпп котлер. Основы маркетинга. - м., - 1995, 750 с.

4.                www.marketbest.ru

5.                Www.economіc.com.ua

6.                Wwwinfo.com.ua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑