Інтернет та інформаційна логістика - запорука успішного розвитку бізнесу

Васильков с. В. Бабій і. В.

Хмельницький національний університет

Розглянуто можливості застосування нових концепцій та засобів для ведення успішного бізнесу в мережі інтернет чи за його допомогою.

Вступ. Питання «а що там за горизонтом?» завжди цікавило людство. Для викладачів управлінських дисциплін з'ясування сутнісних параметрів корпорації xxi століття - не просто гадання. Це питання стратегічної ваги, відповідь на яке визначатиме тенденції розвитку бізнес- освіти. Адже якою б не була корпорація xxi століття, готувати людей для неї будемо ми, молоді науковці.

Для точнішого прогнозування основних рис майбутньої організації варто екстраполювати тенденції останніх десятиліть.

Найбільші компанії початку xx століття мали справу переважно з природними ресурсами та сільськогосподарською продукцією (сталь, бавовна, цукор, газ, вугілля тощо). Наразі, наприкінці xx століття серед найбільших компаній сша залишилась лише єдина компанія такого типу - еххоп моьіі, яка займається видобутком і переробкою нафти.

Актуальність дослідження. З кожним роком internet все більше проникає у життя людей. Незабаром internet знайде своє місце в усіх сферах сучасного бізнесу, в якому працюють такі бізнес-моделі, які у реальному житті й уявити собі неможливо. Вже зараз відчувається, що internet стає атрибутом ділового життя кожного, хто прагне процвітати і поліпшити економічну ситуацію в країні.

Основна частина. Найважливішим обмежувальним фактором нині є інтелект і творчі ідеї, а не природні ресурси чи капітал. Лідери сучасного бізнесу пов'язані так чи інакше з комп'ютерами та інтернетом, тобто працюють у галузі інформаційних послуг.

Тисячі компаній у європі щотижня виходять на віртуальний ринок із пропозицією своїх товарів і послуг. Ними рухає прагнення одержати ринки збуту продукції, встановити зв'язок з новими групами клієнтів - із середніх і значних підприємницьких прошарків - і глобальна мережа internet надає їм таку можливість.

Електронний бізнес поки відстає по обсягу угод що найменше в 2- 3 рази від звичайних для західного ринку угод за телефонною домовленістю та торгівлею по каталогу. Проте є надія, що через деякий час увесь (або майже увесь) світовий бізнес перейде у віртуальний всесвіт.

Зрозуміло, що і на україні поступово постає актуалізація проблеми електронної комерції (e­commerce), безпосередньо такими засобами, як:

1.                Проведення виставок, тематичних конференцій;

2.Публікацій тематичних статей в змі (газетах, часописах, журналах і т. П.);

3.Реклама internet на телебаченні т. П.

Звичайно, електронний бізнес викликає багато суперечок навіть на заході. Чому web- портали продаються за мільярди, хоча майна в них не більш ніж на мільйон?

Починаючи з 1995 року, багато підприємців у сша вклали $3,8 млрд, у портали, це приблизно 350 компаній, що займаються електронним бізнесом. І з кожним роком обсяги інвестицій зростають не менше чим на 50 %. При цьому інвестори не заспокоюються і пильно вивчають навряд чи не кожну галузь економіки сша - від горілчаної до сталеливарної - на предмет пошуку нових сфер додатка електронного бізнесу.

Вибуховий зріст кількості користувачів internet у першу чергу за кордоном, а також на території колишнього срср відчинили нові можливості для ведення спільного бізнесу в internet.

Проте, україна у відношенні до ведення бізнесу в інтернет сильно відстає від західних держав. По останнім даним дослідних груп, інтернет у пасивному режимі (ознайомлення, листування, пошук) на україні використовує порядку 7 % працездатного населення країни. І усього 0,3 % використовують його активно, роблячи перші комерційні кроки. Значна частина населення, порядку 30- 35 %, узагалі нічого не знають про інтернет. А 30 % працездатного населення тільки чули про нього.

Але, не зважаючи на невисокий рівень комп' ютеризації, сучасний стан логістики багато в чому визначається бурхливим розвитком і впровадженням в усі сфери інформаційно комп' ютерних технологій. Реалізація більшості логістичних концепцій і систем була б неможливою без використання швидкодіючих комп'ютерів, локальних обчислювальних мереж, телекомунікаційних систем та інформаційно-програмного забезпечення. Значення інформаційного забезпечення логістичного процесу настільки важливе, що багато фахівців виділяють особливу інформаційну логістику, яка має самостійне значення в бізнесі та управлінні інформаційними потоками і ресурсами. Цю функціональну область логістики часто називають комп'ютерною.

Інформаційна логістика організовує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і є тією істотною для підприємства ланкою, яка пов'язує постачання, виробництво і збут. Вона охоплює управління всіма процесами переміщування і складування реальних товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в точку споживання з мінімальними витратами й оптимальним сервісом.

Однією з найцікавіших «глобальних» новинок в галузі управління бізнесом сьогодні стала концепція «логістичних ланцюжків» (supply chain).

Інформаційна підтримка даної методології - обов'язкова вимога для значних компаній. Перехід у практику і теорію управління від маніпулювання постачаннями (supply management) до управління ланцюжками постачань (supply chain management) або, точніше, до управління логістичними ланцюжками (рис. 1), відбувся зовсім нещодавно - протягом останніх двох-трьох років.

Слогістичний ланцюжок»

Рис. 1. Управління логістичними ланцюжками


Сутністю поняття «логістичний ланцюжок» є врахування при аналізі господарської діяльності всього ланцюжка (точніше мережі), по якому товар із сировини перетворюється в готовий виріб і потім, через систему продажів, потрапляє до кінцевого споживача. Поняття «управління продажами» містить у собі односторонній розгляд події, що відбувається тільки на останньому етапі логістичного ланцюжка, а головне на дуже обмеженій його ділянці - щонайбільше «продавець-споживач», причому розгляд звичайно ведеться тільки з погляду «витіснення товару» на ринок. Але навіть тут застосування розширеної концепції логістичних ланцюжків (аналіз «функціонування» системи продажів у всій її складності, включаючи попередні і наступні стадії продажу) дозволяє підняти аналіз того, що відбувається, на новий рівень.

«віртуальне підприємство»

Рис. 2. «віртуальний бізнес»


Вже сам по собі логістичний ланцюжок є дуже цікавим інструментом управління бізнесом. Але крім того, із використанням відповідних фінансових інструментів можливо створення «віртуального бізнесу» (рис. 2) із розподілом системи декількох компаній, що охоплює повний «життєвий цикл» товару, або, навпаки, поділ однієї компанії на декілька «віртуальних бізнесів».

При цьому для кожного «віртуального бізнесу» можлива підтримка повного спектру «віртуальних систем управління», характерних для єдиної компанії. Проте така система працює коректно тільки у випадку «прозорості» усієї «віртуальної» мережі, що входить у компанію.

Автоматизовані системи, що підтримують «тонке» управління замовленнями і логістичними ланцюжками, можуть надати дуже значні конкурентні переваги. На основі загальних тенденцій розвитку ділового програмного забезпечення можна припустити, що такого роду пропозиції повинні з'явитися вже до кінця поточного року.

Проте, розробка, встановлення та користування автоматизованими системами управління бізнесом на україні є також справою не завжди простою. Виявляється, не тільки на україні, а й на теренах усього снд існує всього декілька підприємств із розробленими системами електронних торгів (котра дозволяє здійснювати закупівлю через інтернет). Так що, приходиться компаніям, що бажають спростити та полегшити власну справу заново видумувати велосипед, оскільки ті підприємства, що мають власну сет нізащо не покажуть її навіть зі сторони постачальника, не кажучи вже про можливість розглянути її зсередини.

Увесь процес розробки можна умовно поділити на 5 етапів: проектування; написання технічного завдання і постановка задачі розробникам; тестова версія програми; переговори з постачальниками; робоча версія.

Загалом же, коротко описати сет непросто. Простіше за все буде описати її з точки зору визначення кола користувачів та функцій, які покладаються на них. Користувачів. Їх є три: постачальник, покупець та аналітик.

Задачі постачальників при проведенні електронних торгів зводяться до мінімуму. До нього до них розсилаються електронні листи із запрошеннями та гіперпосиланнями на тендер. Щоб взяти участь у тендері треба ввести логін та пароль, проставити ціну і дату доступності на складі товару.

Функції покупців в організації і проведенні торгів є значно ширшими їх можна умовно проділити на такі групи:

-         Створення торгів (введення асортименту товару, його обсягу, бажаної дати поставки);

-         Вибір постачальників, які будуть приймати участь у торгах;

-         Визначення переможця першого етапу тендера та пошук відповідей програвши;

-         Відбір кінцевого переможця;

-         Внесення даних про номер рахунку, згідно якого куплені матеріали.

Функції та задачі аналітика - найскладніше та найдорожче робоче місце торгів. Аналітик відслідковує торги, які гралися попередньо та граються в даний момент, проглядає статистику декільком основним напрямкам. Він може з короткого звіту дізнатися необхідну для нього інформацію про учасників торгів. Аналогічні звіти, з урахуванням специфіки напрямку, мають покупці. Окрім усього, дані звіти являються гарним матеріалом для попередження «відкатів».

Висновки. Якщо ж загалом говорити про результати, які дають застосування новітніх технологій та інтернету у веденні бізнесу (матеріального та віртуального), то вони виправдовують усі можливі і неможливі очікування. Високі технології в повній мірі виконують покладені на неї функції та обов' язки без високих людських та змінних витрат,

Тому можна зробити висновок що питання ведення бізнесу в інтернет для україни - яскраве майбутнє, але хочеться зауважити, що якщо посилатися на об'єктивні труднощі і нічого не робити, то україна знову буде відгородженою від світу завісою. Тільки цього разу не залізною, а електронною.

Література

1.                Алёхин р. Виртуальные склады // дистрибуция и логистика. - 2007 - № 9

2.Логвин а. Система электронных торгов // дистрибуция и логистика. - 2007 - № 7

3.http://www.management.com.ua/be/be004.html

4. http://www.osp.ru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51  Наверх ↑