ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Курс лекцій

Зміст

Передмова ............................................................................... 3

Тема 1. Поняття і предмет порівняльного правознавства           5

1.1.             Історія виникнення і розвитку порівняльного правознавства  5

1.2.             Загальна характеристика і предмет порівняльного правознавства      8

1.3.             Метод, принципи і функції порівняльного правознавства       12

Список використаної та рекомендованої літератури ............ 17

Тема 2. Правові системи світу........................................... 18

2.1.             Романо-германська правова сім'я ........................ 18

2.2.             Наближення правопорядків у країнах

Європейського Союзу ........................................................... 25

2.3.             Англо-американська правова сім'я,

або система загального права ............................................... 29

2.4.             Особливості правової системи Мексики та інших латиноамериканських країн       38

2.5.             Мусульманське право ............................................ 43

2.6.             Правові системи країн Далекого Сходу.............. 45

2.7.             Правові системи країн Африки........................... 52

Список використаної та рекомендованої літератури ............ 54

Тема 3. Поняття "структура національної правової системи" і

"трансформація права" .................................................... 56

3.1.             Поняття "структура національної

правової системи" .................................................................. 56

3.2.             Поняття "трансформація права" ........................ 60

Список використаної та рекомендованої літератури ............ 63

Тема 4. Адміністративне право ......................................... 64

4.1. Адміністративне право країн

романо-германської правової сім'ї ....................................... 65

4.2. Адміністративне право країн

англо-американської правової сім'ї ................................ 69

Список використаної та рекомендованої літератури ............ 73

Тема 5. Особливості правового регулювання цивільно-правових

відносин................................................................................. 74

5.1.             Поняття і джерела цивільного права країн загального

та романо-германського права ............................................. 74

5.2.            Суб'єкти цивільного права ................................... 77

5.3.             Позовна давність у цивільному праві зарубіжних країн            83

Список використаної та рекомендованої літератури ............ 86

Тема 6. Зобов'язальне право ............................................. 88

6.1.            Зобов'язання та підстави

його виникнення .................................................................... 88

6.2.             Поняття та умови дійсності договору................. 89

6.3.            Порядок укладення договорів ............................. 95

6.4.            Виконання зобов'язань ......................................... 97

6.5.            Наслідки невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань           99

6.6.            Способи забезпечення зобов'язань .................. 102

Список використаної та рекомендованої літератури .......... 105

Тема 7. Торгове (господарське) право.......................... 107

7.1.             Історія розвитку та загальна

характеристика галузі........................................................... 107

7.2.            Суб'єкти торгового (господарського) права .... 111

7.3.             Умови здійснення підприємницької діяльності 121

Список використаної та рекомендованої літератури .......... 126

Тема 8. Сімейне право....................................................... 128

8.1.             Поняття шлюбу та умови його взяття .............. 128

8.2.             Особисті відносини між подружжям

за національним правом різних країн ............................... 133

8.3.             Майнові права та обов'язки подружжя

за правом різних країн......................................................... 135

8.4. Розірвання шлюбу за національним правом зарубіжних

країн ....................................................................................... 136

Список використаної та рекомендованої літератури ......... 141

Тема 9. Структура і форми діяльності правоохоронних органів

зарубіжних країн................................................................ 142

9.1.             Організаційно-функціональна будова правоохоронних органів Німеччини           142

9.2.             Структура та форми діяльності

правоохоронних органів Франції ..................................... 158

9.3.            Особливості функціонування

правоохоронних органів Англії ........................................ 174

9.4.             Загальна характеристика

правоохоронних органів США ......................................... 180

Список використаної та рекомендованої літератури ......... 192

Список додаткової літератури ...................................... 195

1  Наверх ↑