2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Но­мер

з/п

 

Розподіл навчального часу

Найменування тем

Всього

Лекції

Семінари

Само­стійна робота

1

Предмет і методика істо­рії вчень про державу та право. Виникнення та роз­виток поглядів на державу і право у країнах Старо­давнього Світу

8

2

2

4

2

Особливості розвитку вчень про державу та пра­во середньовічного су­спільства

8

2

2

4

3

Політичні та правові вчення в Західній Європі в ХУ-ХУІІ ст.

10

2

2

6

4

Вчення про державу та право західноєвропейсько­го Просвітництва XVIII ст. та у період боротьби за не­залежність США

10

2

2

6

5

Вчення про державу та право в Західній Європі кін. XVIII - поч. XIX ст.

10

2

2

6

6

Основні етапи розвитку політичних і правових вчень у Росії (XVII - поч. XX ст.)

6

2

1

4

7

Становлення та розви­ток вчень про державу і право в Україні

10

2

1

6

8

Державно-правові вчен­ня соціалістичного та ко­муністичного спрямуван­ня

9

2

2

5

9

Державно-правові вчен­ня Західної Європи другої половини XIX-XX ст.

10

2

2

6

Всього

81

18

16

47

 

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑