ЗМІСТ

Вступ .........................................................................................  3

Розділ 1. Правові та організаційні питання судової психіатрії   4

1.1.                   Предмет і завдання судової психіатрії.............. 4

1.2.                   Підстави призначення і порядок проведення судово-психіатричної експертизи 5

1.3.                   Підготовка матеріалів для судово-психіатричної експертизи           10

1.4.                   Права і обов'язки судово-психіатричного експерта   13

1.5.                   Судово-психіатричний висновок і його оцінка слідчим

і судом...................................................................................... 17

Розділ 2. Судово-психіатрична експертиза у кримінальному

та цивільному процесі....................................................... 21

2.1.                   Судово-психіатрична експертиза підозрюваних

і обвинувачених..................................................................... 21

2.2.                  Примусові заходи медичного характеру .................... 25

2.3.                   Судово-психіатрична експертиза свідків і потерпілих                       30

2.4.                  Комплексні судово-психіатричні експертизи............. 33

2.5.                  Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі ...    36

2.6.                   Судово-психологічна експертиза................................. 40

Розділ 3. Клінічна психопатологія.................................... 45

Розділ 4. Хронічні психічні захворювання.................... 50

4.1.                  Шизофренія....................................................... 50

4.2.                  Хронічні маячні розлади.................................. 56

4.3.                   Маніакально-депресивний психоз.................. 58

4.4.                  Епілепсія............................................................. 61

4.5.                   Органічні, симптоматичні, психічні розлади 67

4.6.                  Затяжні реактивні психози............................... 69

Розділ 5. Слабоумство (недоумство) ................................  71

5.1.                  Набуте слабоумство .........................................  72

5.2.                  Вроджене слабоумство..................................... 74

Розділ 6. Тимчасові розлади психічної діяльності....... 78

6.1.                     Виняткові стани................................................. 78

6.2.                     Тимчасові хворобливі розлади психічної діяльності            84

6.3.                     Шизоафективні розлади................................. 93

6.4.                     Органічні психічні розлади,

зокрема симптоматичні......................................................... 95

Розділ 7. Інші розлади психічної діяльності.................. 98

7.1.                     Розлад зрілої особистості й поведінки у дорослих (психопатії)     98

7.2.                     Розлади звичок і потягів................................. 107

7.3.                     Органічні зміни особистості й невротичні розлади 115

7.4.                     Афективні розлади настрою.......................... 116

7.5.                     Невротичні соматоформні розлади,

пов'язані зі стресом............................................................... 118

7.6.                     Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин   126

Розділ 8. Симуляція і дисимуляція психічних розладів 146

Розділ 9. Експертиза неповнолітніх................................ 154

9.1. Комплексні експертизи неповнолітніх.................. 162

Розділ 10. Пенітенціарна психіатрія............................... 165

Список використаної та рекомендованої літератури................. 169

1  Наверх ↑