Контрольні питання з АППМ до модуля №3

1. Які джерела і характеристики виробничих похибок?

2. Як розподіляються похибки у виробничому процесі?

3. Яке відмінність систематичних і випадкових похибок?

4. У чому полягають завдання технічного контролю?

5. Які етапи виконуються при здійсненні технічного контролю?

6. Які параметри найбільш часто перевіряються при технічному контролі?

7. Яка роль вимірювання при технічному контролі, і які використовуються методи технічного контролю?

8. Яке призначення і яка роль датчиків для здійснення технічного контролю?

9. Опишіть найбільш поширені контрольні вимірювальні схеми й розгляньте їх переваги та недоліки.

10. Який принцип роботи блоку автоматичного контрольного пристрою?

11. У чому полягають різниці між диференційованим і інтегральним, активним і пасивним

контролем?

12. Що таке автопідналагоджувач і як він працює?

13. Структура автоматичного контрольного пристрою. Блок-схема автоматичного контролю.

14. Методи вимірювання в залежності від способу взаємодії з об'єктом, який

контролюється.

15. Засоби активного і пасивного контролю, їх особливості та ознаки. Приклади

використання.

16. Диференціальний і інтегральний способи контролю. Принципи дії відповідних пристроїв, та їх використання.

17. Автоігідналагоджувачи з використанням прямого і побічного методів автоматичного контролю. Приклади використання.

18. Автопідналагоджувачи  шліфувальних автоматів. Привести схему роботи автопідналагоджувача.

19. Автоматизація складання: її завдання і особливості. Етапи процесу автоматичного складання.

20. Подача деталей до місця складання і подання в робочу зону; їх особливості та способи здійснення.

21. Класифікація складальних процесів та обладнання за способом подачі деталей до місця складання. Приклади.

22. Сутність та здійснення етапів базування і взаємної орієнтації деталей, що збираються.

23. Способи зменшення зусилля сполучення.

24. Види автоматичного складання і методи його здійснення.

25. Загальні умови, необхідні для здійснення автоматичного процесу складання. Критерії автоматичного складання.

26. Структурні технологічні схеми автоматичного складання,

27. Основні види закріплення деталей при складанні.

28. Загальне компонування одно і багатопозиційних автоматичних складальних агрегатів. Методи автоматичного складання.

29. Класифікація складальних процесів та обладнання за способом подачі деталей до місця складання. Приклади.

30. Автоматичні лінії. їх призначення, особливості, характерні риси автоматичних ліній та наслідки їх впровадження.

31. Різновиди автоматичних ліній в залежності від  устаткування, що в них використовується,

32. Автоматичні лінії з послідовною, паралельною і змішаною обробкою.

33. Типи автоматичних ліній за наявністю та розташуванням БЗП і видом базового

обладнання. Приклади.

34. Крокові транспортери автоматичних ліній та їх різновиди.

35. Роторні автоматичні лінії. Особливості, принципи побудови, технологічні основи

використання.

36. Багатономенклатурні роторні лінії обробки і складання. Комбіновані автоматичні лінії.

37. Шагові транспортери автоматичних ліній, схеми використання, переваги та недоліки

кожного з видів.

38. Накопичувачі автоматів і автоматичних ліній, їх призначення види заповнення, способи

транспортування заготовок в накопичувачах.

39. Транспортери для видалення стружки, які використовуються в автоматичних лініях, схеми і особливості.

40. Роботи в машинобудуванні. Класифікація роботів за основними ознаками.

41. Трансроботи і транспортери-накопичувачі автоматизованих виробництв.

42. Показники автоматизації технологічного процесу, коефіцієнт технологічного оснащення, ступінь і рівень автоматизації, ступінь охвату працюючих засобами автоматизації.

43. Комплексно-автоматизовані дільниці та цехи механічної обробки в серійному і дрібносерійному виробництві. Структура, призначення, принципи роботи.

44. Гнучкі виробничі системи в машинобудуванні. Класифікація цих систем і підрозділів, їх структура. Приклади використання.

45. Надійність автоматичних пристроїв. Поняття про ймовірність відмов (Інтенсивність), напрацювання на відмову (коефіцієнт надійності), сумарн4? ймовірність виникнення неполадок, середній час одиночного простою.

46. Показники надійності та їх різновиди.

47. Визначення коефіцієнта використання автоматичного обладнання.

48. Використання показників надійності для оцінки працездатності та доцільності використання автоматичної або автоматизованої лінії, що проектується.

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑