20. Є схема двомасовою вібротранспортера з певним напрямком коливань робочого органу, якої забезпечується за рахунок нахилу зарезонансном підвісок, а також є вібротранспортер із заданим напрямком колевань робочого органу, яке забезпечується за рахунок обурення сили вібратора. Однією масою таких вібротранспортеров є робочий орган , а інший масою - вібратор , пов'язаний з масою, і пружинами. Пружини на яких підвішується робочий орган, виконують роль амортизаторів і їх жорсткість може бути менше, ніж у одномасової систем. Тому такі системи передають на фундамент значно менші динамічні навантаження, ніж одномасні з спрямованою підвіскою.

21. Вібраційні транспортери, що переміщують сипучі матеріали, застосовуються в механічних цехах для прибирання стружки і переміщення дрібних заготовок навалом, а в ливарних цехах – для транспортування та одночасного відділення формувальної суміші від виливків. Застосування вібротранспортерів для автоматизації прибирання стружки є досить ефективним заходом. Установки з вібротранспортерами компактні, малогабаритні і внаслідок цього можуть встановлюватися в станинах верстатів або у вузьких проходах між верстатами.

22. В двомасових системах приведена маса визначається обома масами, що впливає на власну частоту системи. До вібраційних лотків, що здійснює подачу заготовок до робочого органу верстата або транспортуючим орієнтовані заготовки від верстата до верстата, пред'являються спеціальні вимоги.Вібраційний лоток повинен забезпечити рівномірний рух заготовки по всій довжині лотка. Для цього вертикальні коливання лотка по всій його довжині повинні бути однаковими, що не перевищують граничних значень, при яких починається хаотичний рух в результаті впливу пружного удару.

Усунення описаних явищ в вібраційних лотках для подачі орієнтованих заготовок досягається наступним:                                                                                                                              1) установкою лотка на м'яких (зарезонансном) підвісках і додатком збурюючого зусилля вздовж лотка;                                                                                                                                2) роботою лотка на низькій частоті коливань, де необхідна жорсткість лотка буде значно менше;                                                                                                                                                           3) значним збільшенням жорсткості лотка в поперечному перерізі відносно горизонтальної площини.

24. Жорстке кріплення одномасової резонансного лотка до основи верстата викликає досить відчутні колеваня останнього, що значно обмежує область застосування такого лотка. Амортизація таких лотків за допомогою підвіски основання на кручених пружинах порівняно невеликий жорсткості приводить до порушення процесу руху заготовок по лотку. Якщо лоток закріплений на масивному фундаменті, всі точки його будуть мати одну і ту ж складову вертикальної амплітуди і будуть здійснювати рух під одним і тим же кутом β. Швидкість деталі буде постійна по всій довжині лотка.                   Таким чином, один кінець лотка буде здійснювати коливання під великим кутом β, а інший кінець -під значно меншим. Це приводить до того, що на одному кінці лотка заготовки будуть підкидатися вгору, а на іншому рухатися дуже повільно. Для нормальної роботи амортизированной резонансного живильника необхідно погасити шкідливі коливання системи на кручених пружинах.

25. Для гасіння шкідливих коливань системи може бути використаний популярний з теорії коливань принцип роботи динамичного гасителя коливань, який полягає в наступному. Колеваня основної маси, на яку діє змінне возмщающе зусилля, можна погасити, приєднавши до цієї маси іншу масу на пружині. Якщо частота власних коливань другої маси на пружині буде точно відповідати частоті збурюючого зусилля, то виниклі резонансні коливання погасять коливання основної системи. При зменшенні напруги або зміні частоти мережі амплітуда коливань повинна була б зменшитись, але у даної конструкції зменшується тільки ступінь обмеження амплітуди.

26.  Коробчатые магазины и кассеты:

З метою зменшення загальних габаритів магазинного загрузочного пристрою можуть застосовуватися коробчаті магазини, звані також касетами. Вони відрізняються тим, що мають зосереджений запас орієнтованих заготовок. Для швидшого завантаження магазину заготовками застосовують так звані касети. Касети наповнюють поза бункером. Заготовки в касетах укладаються в кілька рядів, ширина касети обмежується висотою (товщиною) заготовки. Касети застосовуються для малих за розмірами заготовок, длина яких менша або дорівнює діаметру, а також для довгих заготовок, тобто коли довжина в 8 і більше разів більше діаметру.

                                                                Отсекатели:

Відсікач - механізм, регулюючий число заготовок, поступають з магазину в живильник. Заготівки з магазину надходять до живильників безперервним потоком. В кінці магазину рух заготовок переривається відсікачем, який відділяє їх від загального потоку по одній або декілька заготовок і передає їх в живильник. Відсікаючі механізми за характером вчиненого руху відтинають ланок підрозділяють на чотири типи з наступними рухами: з зворотно-поступальним, з коливальним, з обертаючи-в'язковим, зі складним.

                                                             Питатели:

Живильники - механізми, які подають заготовки з лотка в робочу зону верстата. Живильник зазвичай має захоплення, захоплюює і фіксує заготівку в певному положенні під час перенесення з лотка в робочу зону і знімання і відведення обробленої деталі з робочої зони верстата. Конструкції живильників різноманітні, вони багатоланкові, просторові і залежать від конструкції і компоновки верстата, форми і розмірів заготовок, продуктивності. За характером руху подаючого ланки живильники поділяють на чотири групи: з зворотно-поступальним, зворотно-коливальним (колеба-в'язковим), обертальним і складним рухом.

                                                  Блокирующие механизмы:

Одним з вузлів магазинного завантажувального пристрою є блокуючий механізм, званий також контролюючим механізмом, який здійснює контроль орієнтації подаються заготовок, відсутність в числі поданих заготовок сторонніх тіл та інших заготовок, наявність заготовок у накопичувачі взагалі. Блокіруючий механізм виробляє відключення або зупинку робочої машини в разі порушень заданого режиму (тобто неправильною орієнтації, попадання сторонніх предметів, відсутність заготовок у накопичувачі) з можливим включенням сигналізації. Конструкції блокуючих механізмів досить різні.

27. Бункерні завантажувальні пристрої характеризуються тим, що запас заготовок зосереджується в ємності (бункері) беспорядочно (навалом). Необхідна орієнтація заготовок перед передачею їх у накопичувач здійснюється спеціальним механізмом. Передача заготовок з накопичувача в робочу зону верстата здійснюється питателем. Таким чином, бункерное завантажувальний пристрій передставляють собою групу механізмів, що приймають заготовки навалом і видають їх строго орієнтованими в просторі і в часі.                                                                                                                                          28. У загальному випадку бункерное завантажувальний пристрій (БЗУ) складається з наступних основних вузлів:                                                                                                                          1) власне бункера (ємності);      2) механізму захоплення;     3) механізму орієнтації;                         4) запобіжного механізму;         5) магазину або накопичувача;        6) відсікача;                           7) живильника;                           8) привода.

У реальних конструкціях деякі вузли можуть об'єднуватися або відсутніми взагалі.

Бункер - механізм або ємність, в яку завантажуються заготовки поміщаються навалом і з якого механізм захоплення витягує заготовки поштучно або порційно.                       

Механізми захоплення призначені для вибірки знаходяться в безладному стані заготовок з бункерів. від конструкції захватних органів багато в чому залежить продуктивність і надійність роботи бункерно-завантажувальних пристроїв.

Механізм орієнтації здійснює орієнтування заготовок в просторі. Процес орієнтування заготовок лежить в основі побудови будь-якого автоматичного завантажувального пристрою, здійснює подачу штучних заготовок в робочу позицію в строго певному робочому положенні. Тому вибір принципу побудови і розробка механізму орієнтації є одним з главнейших питань проектування автоматичних завантажувальних пристроїв.

29.  Які вузли бункерних завантажувальних пристроїв аналогічні вузлам магазинних завантажувальних пристроїв, які є їх видозміною, і які є новими?

Аналогічними є магазини або накопичувачі, відсікачі,  живильники і привід,  Предохранительные механизмы БЗУ являются видоизменением блокирующих механизмов магазинных загрузочных устройств. Абсолютно новими є бункер, механізм захвата, і механізм орієнтації.

30.  Які використовуються різновиди бункерів?

Наиболее  распространенные  формы  бункеров  показаны  на рис. 2.38. По конструкции бункера бывают цилиндрическими, коническими и ковшеобразными. Их выполняют с одной емкостью для накопления и выборки заготовок (рис. 2.38, а) и с двумя емкостями, соединяемыми  одна  с  другой (рис. 2.38,  б).  В  последнем  случае  одна  емкость, предбункер 1, служит для сосредоточения основного запаса заготовок, а другая емкость, собственно бункер 2, – для выборки заготовок. Заготовки из предбункера в бункер обычно перемещаются постепенно под действием сил тяжести. Иногда предбункер выполняют отдельно и его можно располагать вертикально.

31. Які є різновиди органів, що захоплюють заготовки?

Захватные органы выполняют в виде крючков, прямоугольных и фигурных вырезов на диске, штырей, труб и т. п. Крючки (рис. 2.39, а) распространенный  захватный  и  ориентирующий  орган  в  БЗУ.  Их обычно делают круглого сечения, а захватную часть (изогнутый конец) с боковых сторон срезают. Такая форма обеспечивает проход крючков в щель, меньшей по размерам, чем диаметр приемной трубки, что предохраняет выпадение заготовок из трубки. Для  выборки  небольших  колпачков  крючки  делают  заодно  с диском. Захватные органы для цилиндрических колпачков и втулок выполняют с поворотными крючками  которые  захватывают  заготовки при тангенциальном расположении крючков  1,  а  выдают  их  в  лоток  при  радиальном  расположении  2.  Такой способ захвата и выдачи упрощает отвод заготовок при переполнении лотка, лишние заготовки падают в бункер.Число крючков обычно  равно 8-16. Из  перечисленных  захватных  органов  наиболее  производительными являются захватные органы, имеющие штыри, расположенные тангенциально. Для выборки заготовок со шляпками, шайб и т. п. применяют захватные  органы,  имеющие щель.  Форму и размеры щели выбирают в зависимости от конфигурации заготовки Применяют также  захватные органы в виде доски  совершающей  возвратно-поступательное движение. Для выборки заготовок со шляпками также применяют захваты в виде лопастей ,  закрепленных на барабане . При вращении барабана лопасти захватывают заготовки и транспортируют их  вверх,  где  они  перекатываются  в  лоток  .  Чаще  всего  лопастные захватные  органы  применяют  для  подачи  тонкостенных  заготовок (гильз).В качестве захватного органа часто применяют диски с прямо-угольными и профильными вырезами. Захватные  органы  в  виде цилиндрического  барабана  с профильными вырезами  на торце  применяют для подачи низких колпачков со сферическим донышком . Для таких же колпачков применяют диск с карманчиками , расположенными по окружности. Карманчики делают съемными на случай замены при износе. Весьма производительные (до 200 шт/мин) захватные органы в виде  зубчатых дисков . Выборку цилиндрических заготовок можно производить с помощью трубки.  Захватные  трубки могут  быть  и  с  возвратно-поступательным  движением, в этом случае на верхнем торце трубки делают наклонный срез, способствующий лучшему западанию заготовок в трубку.

32.У чому полягає одночасні захоплення і первинна орієнтація заготовок що подаються?

Ориентирование  заготовок  может  производиться  в  один  и  в два приема. Ориентирование в один прием осуществляется в процессе захвата  заготовок.  Например,  в  крючковых  загрузочных  устройствах заготовка захватывается крючком за отверстие. Следовательно, захват заготовок является в то же время и процессом окончательного ориентирования. Ориентирование  в  два  приема  осуществляется  раздельно: предварительное, называемое первичным –  во  время  захвата,  окончательное, называемое вторичным – при прохождении через вторичный механизм ориентации. Например, в дисковых загрузочных устройствах предварительное ориентирование длинных цилиндрических колпачков производится  при  западании  их  в  прямоугольные  вырезы  диска,  а окончательное – при транспортировании в верхнем положении специальным механизмом вторичной ориентации.

33. Які є механізми для орієнтування заготовок що подаються (класифікація)?

Для  классификации  механизмов  ориентирования  выделяют шесть основных, наиболее распространенных способов ориентирования: 

I – надевание заготовки на крючок; 

II – западание заготовки в щель;

III – западание заготовки в фасонный вырез по профилю заготовки; 

IV – поворот заготовки на фасонных губках и других опорах; 

V – западание заготовки в фасонный вырез по расположению центра ваги;

VI – западание заготовки в трубку.

Кроме  того,  могут  быть  особые  случаи  ориентирования,  например, ориентирование  заготовок по их  электрическим свойствам (в частности, ориентирование селеновых шайб). Сложные  заготовки  иногда  приходится  ориентировать  в  несколько  этапов,  в  связи  с  чем,  механизм  ориентации  усложняется  и, вообще говоря, может состоять из нескольких механизмов ориентации и переориентации.

34. У чому полягає вторинна орієнтація, і які використовуються пристосування і механізми для цих цілей?

Окончательное  ориентирование  заготовок  может  осуществляться как внутри бункера, так и вне его. При этом вторичное ориентирование может осуществляться в несколько этапов. В многопозиционных  загрузочных  устройствах  механизмы  ориентирования  встраивают  в  захватный  диск,  поэтому  заготовки  такими  захватно-ориентирующими  устройствами  выдаются  из  бункера  в  лоток  окончательно ориентированными.  В  ряде  конструкций  бункерно-загрузочных  устройств предварительное или первичное ориентирование производится внутри  бункера,  а  вторичное –  вне  бункера. Механизм  ориентации  в этом случае можно устанавливать в начале, середине или в конце лотка. Устройства,  осуществляющие  вторичную  ориентацию  заготовок, конструктивно весьма разнообразны. Вторичная ориентация может быть произведена: 1) в захватном органе и 2) в отдельном устройстве. Вторичная ориентация в захватном органе использует особенности геометрической формы заготовок или смещение центра тяжести относительно середины заготовки. Механизмы,  осуществляющие  захват  и  двойную  ориентацию одновременно, построены на принципе использования геометри-ческой  формы  заготовок.  Полная  ориентация  заготовок  происходит непосредственно  в  захватном  органе БЗУ.  Захват  и  двойная  ориентация происходят следующими способами:

1)  по  внутренней  поверхности  заготовки –  надеванием  на крючок или штырь в штыревых и крючковых БЗУ;

2) по профилю заготовки – западанием в профильный карман в карманчиковых БЗУ;

3) с использованием головок или уступов – западанием в щель в секторных, щелевых и других БЗУ.

35.  Які є різновиди бункерних завантажувальних пристроїв , залежно від способу переміщення в них заготовок?

В зависимости от способа перемещения заготовок с целью их захвата  и  ориентации  бункерные  загрузочные  устройства можно  разделить на следующие:

1) механические;

2) вибрационные;

3) струйные.

В первых перемещение осуществляется механическим движением  рабочих  органов,  во  вторых –  за  счет  направленной  вибрации рабочей поверхности, в третьих – за счет струй воздуха или жидкости, движущихся внутри бункера и увлекающих подаваемые заготовки. Наибольшее  количество  конструктивных  решений  предложено для механических бункерных загрузочных устройств. Это объясняется большим разнообразием требований к БЗУ, очень большим количеством  типоразмеров  подаваемых  заготовок,  сравнительно  узким диапазоном обслуживаемых  заготовок, более давней историей применения таких БЗУ. Струйные  БЗУ  имеют  ограниченное  применение  из-за  специфики их работы и ограниченных возможностей подачи заготовок струей. В настоящее время все более широкое распространение получают вибрационные БЗУ, имеющие целый ряд преимуществ.

36. Чим відрізняються механічні бункерні завантажувальні пристрої?

Механические  бункерные  загрузочные  устройства  характеризуются  силовым  воздействием  на  подаваемые  заготовки.  Привод механизма  захвата  осуществляется  с  помощью  механических  устройств. Как уже отмечалось, они довольно распространены, но имеют весьма  существенный недостаток,  заключающийся  в  возможности  заклинивания и повреждения  заготовок. В  зависимости от конструкции бункера  и  типа  захватно-ориентирующего  органа  механические  БЗУ разделяются на следующие:

 –  карманчиковые; –  крючковые; –  трубчатые;

–  секторные; –  шиберные; –  щелевые; –  лопастные;

–  дисковые со щелями или пазами; –  фрикционные.

37.  Які різновиди механічних бункерних завантажувальних пристроїв отримали популярність?

Автоматизация загрузки заготовок цилиндрической формы может быть осуществлена большим количеством различных  типов БЗУ, наиболее распространенными из которых являются следующие типы:

1). Дисковые карманчиковые, которые можно разделить на такие:

а) карманчиковые с расположением заготовки по хорде диска; 

б)  карманчиковые  с  расположением  заготовки  перпендикулярно плоскости диска;

в) карманчиковые с расположением заготовки по радиусу диска.

2). Трубчатые, наиболее распространенными из которых являются:

а) с вращающейся трубкой;

б) с полувтулками, имеющими возвратно-поступательное движение.

3). Крючковые, различных конструкций

38. Чим відрізняються , і які є конструктивні особливості та різновиди дискових кишенькових бункерних завантажувальних пристроїв

Эти устройства получили большое распространение благодаря высокой производительности, плавности работы и простоте конст­рукции. Характерной их особенностью является наличие диска с выре­зами, расположенного наклонно к горизонту. При вращении диска за­готовки, расположенные навалом в нижней части бункера, западают в его вырезы и выносятся диском по одной из общей массы к приемному устройству. Перед приемным устройством в некоторых конструкциях заго­товки могут получать вторичную ориентацию. В литературе варианты дисковых карманчиковых устройств получили названия или по способу осуществления вторичной ориен­тации, или по форме вырезов в диске ("дисковые с профильными губ­ками", "дисковые с профильными вырезами", "карманные", "зубча­тые", "дисковые с радиальными пазами").Первичная ориентация заготовок в дисковых карманчиковых загрузочных устройствах может осуществляться в трех положениях, которым соответствуют три формы вырезов в диске . Заготов­ка западает, располагаясь осью по хорде диска, перпенди­кулярно плоскости диска  и по радиусу диска. Способ ориентации заготовок оказывает значительное влияние на производительность и конструкцию БЗУ и должен выбираться в за­висимости от типоразмера заготовки

39. Чим відрізняються , і які є конструктивні особливості та різновиди гачкових бункерних завантажувальних пристроїв

Крючковые бункера имеют сравнительно ограниченную об­ласть применения. Они могут осуществлять только загрузку деталей с внутренними отверстиями - типа втулок или колпачков. На вращающемся диске укреплены крючки , которые заби­рают детали в нижнем положении из загрузочного пространства кожу­ха бункера  и поднимают их вверх. При переходе через верхнее по­ложение, на левой стороне бункера, детали заходят в приемник  в виде трубчатого лотка с разрезом, сквозь который свободно проходит диаметр стержня крючка . В приемнике деталь соскальзывает с крюч­ка, опережает его и выпадает в трубчатый лоток . Если приемник пе­реполнен, крючок с очередной деталью упирается в детали, находя­щиеся в приемнике, и благодаря обязательному наличию предохрани­тельного механизма в виде проскальзывающей муфты диск останавли­вается до опорожнения приемника. Поступление деталей из предбункера в бункер регулируется заслонкой. Встречаются бункера и с одним возвратно-поступательно движущимся штырем. При движении вверх штырь  нани­зывает на себя деталь из числа расположенных в кожухе бункера  и, поднимаясь, заводит ее в отводящий лоток . На конце отводящего лотка  на пружинах  укреплены собачки, которые препятствуют выпадению деталей из лотка обратно в бункер.

1 2 3 4  Наверх ↑