Тема 4. Облік розрахунків

Праця і заробітна плата в бюджетних організаціях: їх характерис-

тика та особливості. Порядок встановлення розміру заробітної плати

та його критерії щодо бюджетних установ різних профілів. Склад фон-

ду заробітної плати Основна і додаткова заробітна плата. Нарахуван-

ня заробітної плати працівникам бюджетних установ і складання роз-

рахунково-платіжних відомостей.

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з працівниками

і службовцями по заробітній платі.

Утримання із заробітної плати працівників: прибутковий податок;

внески до деяких видів страхових фондів (Пенсійний фонд, фонди

державного соціального страхування), а також профспілкові внески;

утримання за виконавчими документами і т. ін.

Порядок здійснення нарахувань на заробітну плату та ставки внесків.

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків із соціальними стра-

ховими фондами.

Економічна характеристика категорії «стипендія». Порядок при-

значення стипендії у навчальних закладах. Синтетичний та аналітич-

ний облік розрахунків зі стипендіатами та аспірантами.

Облік розрахунків з депонентами.

Облік розрахунків з бюджетом за податками.

Облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок використання

коштів на господарські потреби, службові відрядження. Докумен-

тальне оформлення видатків підзвітних осіб. Синтетичний та аналі-

тичний облік розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами.

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑