Тема 3. Облік коштів спеціального фонду

Поняття коштів спеціального фонду, їх види, призначення та зав-

дання обліку. Планування спеціального фонду у кошторисі. Класифі-

кація надходжень до спеціального фонду.

Відкриття поточних рахунків для обліку коштів, отриманих як плата

за послуги, спеціальних реєстраційних рахунків для зберігання за-

значених коштів. Синтетичний та аналітичний облік грошових кош-

тів, доходів і видатків коштів, отриманих як плата за послуги.

13Тематичний план І програма курсу

Облік розрахунків по коштах, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень. Облік інших надходжень до спеціального фон-

ду. Направлення тимчасово вільних коштів спеціального фонду на

видатки, передбачені у загальному фонді кошторису, але не забезпе-

чені фінансуванням.

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑