Лекція 8. Вплив промисловості будівельних матеріалів на навколишнє природне середовище

 

Промисловість будівельних матеріалів – важлива складова частина матеріально-технічної бази будівництва.Основною продукцією промисловості будівельних матеріалів в Україні є швидкозастигаючий, декоративний та інші види цементу, великорозмірні хвилеподібні та плоскі азбестоцементні листи, азбестоцементні труби, кольорові кера-мічні плитки, керамічна сантехніка, теплозахисне, профільне та оздоблювальне скло, склоблоки, деталі з щільного та пористого силікатного бетону, тепло- і звукоізоляційні матеріали, полімерні будматеріали тощо.

Головні галузі виробництва будівельних матеріалів – цементна промисловість і виробництво будівельних конструкцій та деталей. Промисловість будівельних конструкцій та деталей об’єднує підприємства з виробництва збірного залізобетону, будівельних металевих конструкцій та столярних виробів, які, як правило, тяжіють до великих промислових центрів та вузлів, населених пунктів із значним обсягом житлового та громадського будівництва.

Будівельна цегла. Для виробництва цегли використовуються в основному легкоплавні глини середньої пластичності, що містять до 45–50 % піску без великих включень вапна та каменю.

Добута в кар’єрі та доставлена на завод глина піддається об­робці. При цьому розпадається її природна структура, вона рівномірно перемішується з добавками, зволожується до стану однорідного робо­чого тіста.

Плитки для підлог виробляються методом сухого пресування, підготовка маси ведеться сухим та мокрим способами.

Характеристика впливу на навколишнє середовище. Виробництво будівельних конструкцій та матеріалів являє собою сукупність складних технологічних процесів, пов’язаних з перетворенням сировини у різні стани і з різними фізико-механічними властивостями, а також з використанням різного ступеня складності технологічного обладнання та допоміжних механізмів. У багатьох випадках ці процеси супроводжуються виділенням великої кількості полідисперсного пилу та шкідливих газів.

До технологічних процесів, пов’язаних з підвищеним виділенням пилу та шкідливих газів, відносяться завантаження, перевантаження й розвантаження сипучих матеріалів, їх сортування, подрібнення, транспортування, змішування, формування та пакування.

У цехах сушіння та випалювання в основному виділяється ок­сид вуглецю – відповідно від 1,5–2 і до 3–4 ГДК та сірчаний ангідрид –відповідно від 1,5 і до 2–3 ГДК.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Наверх ↑