Тема 2. Планування діяльності з управління відходами

 

Вищим рівнем, на якому планується діяльність у державі в сфері поводження з відходами є Кабінет Міністрів України. До його компетенції відноситься забезпечення розробки загальнодержавних і міждержавних прог­рам поводження з відходами та впровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій.

Повноваження Автономної Республіки Крим у сфері планування поводження з відходами включають:

- участь у формуванні державної політики в зазначеній сфері;

- затвердження програм АРК щодо поводження з відходами.

Повноваження місцевих державних адміністрацій включають:

- участь у розробці загальнодержавних програм раціонального використання відходів;

- розробку регіональних і місцевих програм поводження з відходами;

- розробку схем санітарного очищення населених пунктів.

Повноваження органів місцевого самоврядування включають:

- розробку та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;

- затвердження місцевих і регіональних програм поводження з відходами;

- вирішення питань про розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами (місць чи об’єктів, що використовуються для збирання, збе­рігання, обробки, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів).

До компетенції Міністерства охорони навколишнього природного України і його органів на місцях відноситься:

- проведення державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок і проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруджень, інших спеціально відведених місць або об’єктів з дотримання вимог законодавства і нормативів при утворенні, обробці, утилізації та видаленні відходів;

- узгодження місць розміщення об’єктів поводження з відходами;

- розробка пропозицій про розміщення об’єктів поводження з небезпечними відходами.

До компетенції державної санітарно-епідеміологічної служби відноситься:

- визначення пріоритетних заходів щодо охорони здоров’я людини від негативного впливу відходів;

- проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи проектно-кошторисної документації з метою визначення місць розташування і техніко-економічного обґрунтування проектів будівництва, розширення, реконструкції об’єктів поводження з відходами.

Як можна бачити з наведеного переліку функції органів державного управління в сфері відходів, передбачених ЗУ “Про відходи”, головним інструментом планування діяльності з мінімізації промислових відходів підприємств можна вважати розробку програм поводження з відходами. Однак закон не встановлює ніяких вимог до порядку розробки та затвердження таких програм і не дає посилань на інші закони, де ці вимоги регламентовані. Залишається незрозумілим, хто має право розробляти програми, на який строк вони розробляються, хто забезпечує їх фінансування, які положення програм і для кого конкретно є обов’язковими для виконання, який механізм моніторингу реалізації програм і внесення в них необхідних корективів, яка роль зацікавлених сторін в обговоренні проектів програм, як вони можуть впливати на їх зміст, як забезпечується гласність всієї цієї діяльності тощо.

 

1 2 3 4 5 6 7 8  Наверх ↑