6.2. Системи управління якістю продукції

 

Управління якістю продукції – це дії, які здійснюються при створенні, експлуатації чи використанні продукції, мета яких – встановити, забезпечити і підтримувати необхідний рівень її якості.

Система управління якістю продукції – сукупність керуючих органів і об’єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних та інформаційних засобів при управлінні якістю продукції.

Основа систем управління якістю на підприємствах була закладена в 60-ті роки ХХ ст. У цей час була створена саратовська система бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред’яв­лення (система БВП), львівська система управління якістю продукції, ярославська система наукової організації праці (НОП) зі збільшення моторесурсу (система НОРМ), горьківська система “якість, надійність, ресурс з перших виробів” (система КАНАРСПИ) та інші.

Саратовська система БВП у середині 1950-х років поклала по-чаток комплексному підходу до покращення якості. Вона підсилила відповідальність виконавця. Якість праці характеризувалась відсотком здачі продукції з першого пред’явлення за звітний період. Цей показник був найбільш важливим в організації преміювання. Система БВП отримала широке застосування в нашій державі та за кордоном.

Система КАНАРСПИ спрямована на підвищення рівня конст­рукторської та технологічної підготовки виробництва, засвоєння в більш короткі терміни випуску нової продукції із запланованим рівнем якості. Основне завдання системи – більш кропітка конструкторсько-технологічна обробка виробів у період підготовки їх виробництва за рахунок розвитку дослідної та експериментальної баз, підвищення конструкторської та технологічної уніфікації. На період освоєння випуску нових виробів створювались комплексні бригади, до яких входили конструктори, технологи, робітники та експлуатаційники, які виявляли причини відмов виробів та усували їх ще на довиробничій стадії. Ця система дозволила скоротити терміни освоєння випуску виробів, підвищити надійність нової продукції.

Система НОРМ забезпечувала комплексне вирішення завдань підвищення якості продукції на стадіях проектування та використання. На основі узагальнення досвіду експлуатації, контролю рівня мото-ресурсу була організована робота з планомірного підвищення надій-ності виробів, що випускаються.

Основою функціонування львівської комплексної системи управління якістю продукції (КСУЯП) були стандарти виробництва, що визначали задачі і методи підвищення якості продукції, форми організації праці.

Всі ці системи в тій чи іншій мірі були покладені в основу створення загальнодержавної системи управління якістю продукції. Єдина система державного управління якістю продукції забезпечує управління якістю на всіх рівнях національної економіки і на всіх стадіях життєвого циклу продукції. На підприємствах, в об’єднаннях, в галузях розробляються і впроваджуються системи управління якістю, які враховують положення Єдиної системи та міжнародних систем.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76  Наверх ↑