ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)

1. Необхідність фінансів, їх сутність та зміст.

2. Функції фінансів: розподільча функція.

3. Функції фінансів: контрольна функція.

4. Фінанси як товарно-грошові відносини.

5. Зміст поняття “фінансова система”, принципи щодо її організації.

6. Склад фінансової системи України.

7. Характеристика ланок фінансової системи та їх взаємозв’язок.

8. Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної політики держави.

9. Типи фінансової політики: класична фінансова політика.

10. Типи фінансової політики: регульована фінансова політика.

11. Типи фінансової політики: адміністративно-командна фінансова політика.

12. Типи фінансової політики на різних історичних етапах та її особливості в умовах переходу України до ринкових відносин.

13. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики.

14. Характеристика та структура фінансового механізму.

15. Сфери та ланки фінансового механізму.

16. Фінансовий механізм та фінансове право.

17. Поняття про управління фінансами, його принципи та функціональні елементи.

18. Організація управління фінансами в Україні.

19. Міністерство фінансів, його права, функції та обов’язки.

20. Фінансовий апарат та його функції.

21. Специфічні особливості управління фінансами в розвинених ринкових країнах.

22. Фінансовий менеджмент, його місце в управлінні підприємствами.

23. Зміст, значення, завдання фінансового планування і фінансових планів.

24. Система фінансових планів і їх взаємозв’язок.

25. Зміни щодо змісту фінансового планування при переході до ринкових відносин.

26. Методи фінансового планування.

27. Фінансовий контроль, його суть, завдання, принципи.

28. Види фінансового контролю.

29. Форми фінансового контролю за часом.

30. Методи проведення фінансового контролю

31. Органи фінансового контролю, їх функції, права і обов’язки.

32. Поняття про аудит, його принципи, порядок проведення та перспективи розвитку в Україні.

33. Зміст державних фінансів.

34. Державні доходи, методи їх мобілізації.

35. Державні витрати, їх економічне і соціальне значення.

36. Державний бюджет (економічна природа і роль).

37. Бюджетний механізм. Бюджетна політика та її завдання.

38. Доходи бюджету, їх класифікація та напрями вдосконалення їх формування в сучасних умовах.

39. Видатки бюджету України і їх роль в становленні ринкових відносин.

40. Проблеми дефіциту бюджету, його причини та напрями скорочення.

41. Суть беземісійного та емісійний методів покриття бюджетного дефіциту

42. Державний кредит.

43. Бюджетний устрій.

44. Бюджетна система України.

45. Бюджетний процес: його стадії та принципи.

46. Бюджетна класифікація.

47. Бюджетний процес: порядок складання, розгляду та затвердження бюджету.

48. Бюджетний процес: виконання бюджету, звіт про виконання бюджету.

49. Сутність податків.

50. Функції податків.

51. Принципи оподаткування.

52. Характеристика податкової системи держави.

53. Проблеми становлення і розвитку податкової системи України.

54. Зміст, основні поняття, функції та принципи страхування.

55. Форми організації страхового фонду.

56. Класифікація страхування.

57. Законодавчі аспекти страхової діяльності в Україні.

58. Державне страхування, його організація та регулювання.

59. Загальна характеристика страхового ринку та його структура.

60. Перестрахування.

61. Фінансовий ринок, його зміст і роль у перерозподілі фінансових ресурсів.

62. Характеристика цінних паперів.

63. Умови випуску і обігу недержавних цінних паперів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑