Підсумковий контроль

1. Що таке місто? Які характерні ознаки міста?

2. Поняття про складові урбогеосоціосистеми.

3. Урбоекологія як наука – мета, завдання предмет дослідження.

4. Як змінюється рельєф території в процесі урбанізації? Як це впливає на геологічні процеси?

5. Як оцінюється ступінь забруднення ґрунтів і рівень їх небезпечності для населення на території міст?

6. Які заходи здійснюють для збереження родючого шару ґрунту на урбанізованих територіях?

7. Види водних об’єктів на території міста та їх використання.

8. Показники і нормативи якості води.

9. Джерела забруднення поверхневих вод на території міста.

10. Формування, відведення і очищення поверхневого стоку з території міста.

11. Методи захисту і відновлення поверхневих водних об’єктів.

12. Причини деградації підземних вод на урбанізованих територіях. Охорона підземних вод.

13. Контроль і нормативи якості атмосферного повітря.

14. Класифікація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

15. Розсіювання і перетворення викидів в атмосфері.

16. Заходи для охорони повітряного середовища міста.

17. Види шкідливих фізичних впливів на території міст та захист від них.

18. Що таке флора, фауна, рослинність, тваринний світ? Роль рослинного тваринного світу в урбоекосистемі і житті міського населення.

19. Як урбанізація впливає на динаміку ареалів видів рослин і тварин?

20. Зміни ландшафту урбанізованих територій. Що таке антропогенний і урбанізований ландшафт?

21. Охорона флори і фауни міст.

22. Комплексні зелені зони міста: роль, структура і статус комплексних зелених зон, принципи створення зелених насаджень в містах і приміських зонах.

23. Фітомеліорація. Створення зелених насаджень в різних функціональних зонах міста.

24. Переваги і недоліки життя в місті. Основні техногенні фактори несприятливого впливу на жителів міста.

25. Міське середовище і здоров’я населення. Причини виникнення деяких хвороб у жителів міста.

26. Санітарний стан населених пунктів. Прибирання території міст.

27. Збір, видалення і знешкодження побутових відходів.

28. Міське комунальне господарство: структура, завдання і роль в благоустрою населених пунктів.

29. Джерела централізованого і децентралізованого водопостачання.

30. Системи централізованого і децентралізованого водопостачання.

31. Підготовка води до подачі у водопровідну систему.

32. Системи каналізації. Норми і режими водовідведення.

33. Види забруднень стічний вод.

34. Умови прийому стічних вод у міську систему водовідведення.

35. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти.

36. Міські очисні споруди.

37. Енергопостачання міст. Структура і тенденції енергозбереження.

38. Паливно-енергетичні ресурси.

39. Вплив енергетики на навколишнє природне середовище.

40. Газопостачання: системи газопостачання, використання газового палива та зріджених газів.

41. Системи та мережі теплопостачання. Системи опалення.

42. Класифікація споживачів електричного струму.

43. Виробництво і розподіл електроенергії. Типи електростанцій.

44. Лінії електропередач.

45. Заходи, що здійснюють для зменшення витрат електроенергії.

46. Світлотехніка приміщень.

47. Влив електричного струму і світла на людину.

48. Основні види вентиляції.

49. Системи кондиціонування повітря.

50. Аерація і дезинфекція приміщень.

51. Особливості міського транспорту.

52. Види міського транспорту.

53. Проблеми розвитку міського транспорту.

54. Вплив міського транспорту на навколишнє природне середовище і людину.

55. Які фактори впливають на формування екологічного стану в містах?

56. Шляхи вирішення основних екологічних проблем міст України.

57. Правове регулювання екологічних проблем міст в природоохоронному законодавстві України.

58. Органи управління екологічною безпекою міського середовища та їх функції.

59. Екологічний моніторинг в містах.

60. Види і значення екологічних експертиз. Проведення державної та громадської екологічної експертизи. Екологічний аудит.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑