Тема 2: „Професійна етика аудиторів”.

1. Професійна етика та її функціональні засади.

2. Характеристика кодексу професійної етики.

1.Професійна етика та її функціональні засади.

Під професією розуміють оволодіння певною групою людей знань та навиків.

За останні 10 років в Україні поряд з іншими професіями виникла професія аудитора.

В кожному суспільстві розрізняють два етичних аспекти:

- загальну етику (духовна);

- професійна етика (практична).

Ці два аспекти слід розглядати у взаємозв’язку так як загальна етика є джерелом етичних норм для аудиторів. В свою чергу професійна етика відрізняється від загальної етики тим, що вона передбачає виділення професійних вимог. В Україні принципи професійної етики викладені в кодексі „Професійної етики аудиторів України” який затверджений АПУ від 18.12.98р. №73. Професійні права і обов’язки аудиторів викладені в ст.22-24 Закону України „Про аудиторську діяльність” від 22.04.98р. Основне завдання. Кодексу професійної етики – встановлення етичних норм для аудиторів з метою забезпечення гарантії, високої якості їх роботи та задоволення інтересів суспільства.

Аудитори – це висококваліфіковані фахівці в галузі обліку і контролю. Саме від останнього та від якісного надання ними професійних обов’язків залежить подальша доля професії аудитор . Професія аудитора важлива вцілому для суспільства. Воно проявляється у довірі суспільства до аудитора. Користувачі, які користуються послугами аудитора повинні бути впевнені в тому ,що аудитор ніколи не порушить принципи професійної етики і буде дотримуватися їх протягом всієї практичної діяльності.

Крім довіри суспільство висуває свої вимоги до професії аудитора:

1. Потребує достовірної інформації;

2. Аудиторські послуги повинні виконуватись у відповідності до нормативів, правил аудиту і Кодексу професійної етики;

3. Висуває вимоги до самого аудитора як фахівця.

В кодексі професійної етики сформовані фундаментальні засади етики, яких повинен дотримуватись кожен аудитор, а саме:

- чесність;

- об’єктивність;

- конфіденційність;

- професійна етика;

- професійні норми.

Чесність - проявляється в тому, що аудитор при виконанні своїх професійних обов’язків повинен бути чесним, так як це вимога суспільство. Довіра суспільства без чесності не існує.

У вирішенні різних питань о’єктивність аудитора проявляється в тому, що він повинен самостійно вирішувати і приймати рішення без впливу сторонніх осіб, які впливали б на його думку. Об’єктивність не можлива, якщо аудитор не володіє певним рівнем знань і не підвищує свою кваліфікацію.

Конфіденційність полягає в тому, що аудитор без зважених на те причин не має права розголошувати отриману ним інформацію.

Професійна поведінка – це досить важливий принцип так, як аудитор буде дбати про свою кваліфікацію, репутацію, залежить сама професія.

Професійні норми слід розглядати під двома кутами зору: з одного боку,щодо внутрішнього аудиту і з іншого зовнішнього. Внутрішні аудитори в своїй діяльності підпорядковані роботодавцю. Незважаючи на цю обставину свої функції він повинен виконувати не всупереч вимогам чесності, об’єктивності та діючого законодавства. Зовнішні аудитори повинні керуватись нормативами аудиту та законодавчою базою під час аудиту або надання послуг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑