4.Відповідальність аудитора за некваліфіковане надання аудиторських послуг

Відповідно до чинного законодавства аудитори України несуть визначену відповідальність за некваліфіковане проведення аудиту або надання аудиторських послуг. Стаття 27 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993р. Передбачає припинення чинності сертифіката або свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України. Рішення АПУ може бути оскаржене у суді.

Положення про сертифікацію аудиторів від 27.10 97р. Зі змінами і доповненнями ст. 4. – 4.7 обумовлює порядок застосування за неналежне виконання професійних обов’язків, припинення чинності сертифіката. Відповідно до ст. Закону ст. 26,27 та п.п.2.2.7 Статуту АПУ можуть бути вжиті заходи впливу у вигляді попередження, призупинення дії сертифіката на строк до 1 року або його анулювання.

Попередження оформляється рішенням АПУ з письмовим повідомленням аудитора. Повторне порушення є підставою для призупинення дії сертифіката. Сертифікат призупиняється строком до одного року, що означає заборону на проведення аудиту та надання аудиторських послуг. Рішення АПУ набирає чинності з дня опублікування в пресі.

Дія сертифіката призупиняється у разі:

- порушення чинного законодавства, нормативів аудиту;

- невиконання аудитором у визначений термін попереджень АПУ.

Анулювання сертифіката здійснюється шляхом відкликання сертифіката та заборони на проведення аудиту на території України протягом 5 років. Анулювання сертифіката здійснюється на підставі рішення АПУ в випадках :

- систематичного чи грубого порушення чинного законодавства України;

- невиконання вимог АПУ з усунення тих порушень, на підставі яких було зроблено попередження або призупинення дії сертифіката строком до одного року;

- за рішенням суду, яким заборонена діяльність аудитора;

- встановлення фактів подання недостовірної інформації в документах, що подавались для видачі сертифіката

- з ініціативи аудитора;

- з інших причин.

Правом анулювання чи припинення чинності сертифіката або свідоцтва в Україні наділена АПУ, але кваліфіковано визначити некомпетентність проведення аудитучи надання послуг може лише суд.

Послідовність розгляду справи. Економічний суб’єкт направляє скаргу на аудитора до АПУ. АПУ розглядає її і звертається до суду з позовом про встановлення некваліфікований дій аудитора. Тільки в тому разі, коли суд визнає якість проведеної перевірки як незадовільна, аудитор за рішенням суду відшкодовує замовнику понесені ним збитки в повному обсязі, а також витрати на проведення повторної перевірки.

Якщо аудитор здійснив діяльність, яка не передбачена виданим йому сертифікатом, аудитор може бути виключений з Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності.

Зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації тягне за собою накладання штрафу від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Анулювання сертифіката відбувається також у випадках порушення принципу незалежності аудитора чи аудиторської фірми в цілому.

Статтями 20, 25 Закону “Про аудиторську діяльність “ визначена матеріальна відповідальність. За неналежне виконання своїх зобов’язань аудитор несе майнову відповідальність визначену у договорі на проведення аудиту. Розмір майнової відповідальності не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з вини аудитора.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑