3.Сертифікація осіб, які мають намір займатись аудитом.

Сертифікація осіб здійснюється у відповідності до Положення про сертифікацію та Закону України „Про аудиторську діяльність”. Сертифікація - це визначення кваліфікаційної придатності особи шляхом проведення іспиту. Громадянин України , який хоче займатись аудитом подає до АПУ або регіонального її відділення клопотання встановленої форми, и: нотаріально завірена копія про закінчену вищу освіту; витяг з трудової книжки; копію документа про оплату; паспорт (мати предявляється сособисто).

Документи подаються у секретаріат де вони розглядаються і особі видається розписка про отримані документи. У регіональне відділення документи подаються у 2 примірниках. Іспит приймає комісія, результат якого повідомляються зацікавленій особі в день складання іспиту. Особа що не склала іспиту має право повторно скласти його через 1 рік. Білети з сертифікації включають в себе перелік питань з обліку , аудиту, аналізу, фінансів та чинного законодавства.

Сертифікати є 2 видів:

- Серії А;

- Серії Б.

Сертифікат серії А отримують особи, які склали іспит і бажають займатись аудитом на підприємствах та господарських товариствах.

Чинним законодавством визначаються умови продовження терміну дії сертифіката, оскільки його видають на 5 років. Особа, яка працювала підряд 3 роки аудитором, строк дії сертифіката якої закінчився не раніше 3 і не пізніше 1 місяця, подає до АПУ клопотання за встановленою формою, витяг з трудової книжки(завірений), сертифікат та реферат про аудиторську діяльність і підвищення кваліфікації за період володіння сертифікатом та документ про оплату коштів . Секретаріат перевіряє поданні документи і передає на розгляд їх кваліфікаційній комісії АПУ, яка приймає рішення. Аудитор який не мав зауважень по роботі та реферату за рішенням комісії вноситься до протоколу осіб, дія сертифіката яким продовжено на 5 років. Якщо аудитор працює менше ніж 3 роки, вчасно подав документи, не мав зауваження по роботі і реферату проходить співбесіду в постійних комісіях з прийому іспиту. При позитивних наслідках співбесіди особа заноситься до протоколу осіб, яким продовжено термін на 5 років. Якщо аудитор працював менше 2 років або вчасно у визначений термін не подав документи для продовження дії сертифіката - складає іспит.

Рішенням АПУ від 31.10.2000р.(Протокол №95) затверджено Положення про реєстрацію суб’єктів аудиторської діяльності. До реєстру заносяться суб’єкти аудиторської діяльності: аудиторські фірми, які зареєстрували свою діяльність згідно з чинним законодавством України, а саме організація пройшла державну реєстрацію, як аудиторська фірма установчими документами передбачена тільки аудиторська діяльність, загальна частка засновників аудиторської фірми, які не є аудиторами у статутному капіталі не перевищує 30%.Аудитор, якщо він зареєстрований як суб’єкт підприємництва.

Про включення до реєстру суб’єкта аудиту видається свідоцтво встановлене АПУ. За включення до реєстру, здійснюється плата для діючих аудиторів в розмірі 60 грн., для новостворених 170 грн. Для новостворених суб’єктів необхідно подати такі документи:

- заява;

- реєстраційна картка;

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- нотаріально засвідчена копія установчих документів;

- копія сертифікатів аудиторів та директора фірми;

- документ про оплату.

Подані документи перевіряються секретаріатом на протязі 10 днів після їх подачі. Після цього документи передаються до контрольно - реєстраційної комісії з висновком про відповідність і комплектність поданих документів. Рішення контрольно - реєстраційної комісії затверджує АПУ.

Свідоцтво про включення до реєстру видається строком на 5 років. Включені до реєстру суб’єкти зобов’язані: дотримуватись вимог чинного законодавства; в місячний термін повідомляти АПУ, про всі зміни в документах, що стосуються реєстру суб’єктів аудиторської діяльності і у встановлений термін подавати до АПУ звіт про аудиторську діяльність, повідомляти АПУ про всі зміни, що стосуються обсягу статутного капіталу та кількості членів аудиторської фірми або аудитора. Аудитори зобов’язані своєчасно інформувати і надавати до Аудиторської палати звіт про кількість проведених перевірок наданих послуг.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑