2. Зміст і форма аудиторського договору згідно Нормативу № 4 „Договір на проведення аудиту”.

Договір на проведення аудиту складається з цілого ряду відокремлених розділів, в яких передбачається предмет, масштаб аудиту, тривалість робіт, форма оплати їх, обов’язки, відповідальність та особливі умови.

Договір на проведення аудиту готує аудиторська фірма або аудитор і передає його на розгляд замовнику, який має право вносити корективи, після чого договір підписується у двохсторонньому порядку.

 Договір на проведення аудиту розпочинається з преамбули, в якій зазначається назва договору, його номер, дата і місце складання, повна назва замовника і виконавця, посади, П.І.Б. осіб які підписали договір з обох сторін.

Після чого зазначається предмет договору, в цьому розділі дається характеристика мети і масштабу аудиту.

 Наступним елементом договору є зобов’язання сторін .Зобов’язання- це перелік і характеристика дій , які приймають на себе кожна із сторін і включають наступні положення замовника:

1. Доступ до будь-якої інформації, яка стосується аудиту;

2. Відмова від будь-яких дій, тиску на думку аудитора;

3. Зобов’язання по прийманню та оплаті аудиту або послуги.

В свою чергу аудитор зобов’язується :

1. Дотримуватись принципів аудиту;

2. Зобов’язання по якості проведення аудиту або надання послуг;

3. Зобов’язання по складанні і передачі замовнику інформації за результатами аудиту.

Термін виконання робіт передбачає тривалість виконання роботи , дата початку і закінчення, а також строк або термін передачі результатів аудиту замовнику.

 Порядок здавання та приймання робіт передбачає обсяг і склад документів, які будуть передані замовнику за результатами аудиту. В цьому ж розділі обговорюються умови відмови від підписання до приймання виконаних аудитором робіт.

Важливим з точки зору для аудитора є наступний розділ в якому обговорюється вартість роботи та порядок її оплати.

В Україні не має єдиного підходу до визначення ( розрахунку) розміру оплати . Він залежить від кваліфікації аудиторів , терміну часу та кількості залучених до перевірки. Крім цього в практиці аудиту використовують змінну ставку, згідно якої розраховується вартість робіт в залежності від обсягу активів, чистого доходу , прибутку або від прогнозного отриманого результату.

Наступний розділ „Відповідальність сторін”, в ньому йдеться про наступне:

1. Замовник відповідає за достовірність наданої інформації;

2. На замовника покладається відповідальність за виявленні порушення в документах та помилки , обман і пропуски у фінансовій звітності;

3. Замовник відповідає за покладенні на себе зобов’язання з приймання та оплати виконаної роботи.

Аудитор несе відповідальність:

 За якість проведеного аудиту,

За порушення конфіденційності інформації.

Важливим моментом в договорі є зазначення особливих умов. Особливими умовами передбачаються умови, за яких може продовжуватися термін робіт, умови відмови від подальшого виконання робіт, порядок розглядання різних спірних питань за результатами аудиту.

Реквізити сторін передбачають зазначення юридичної адреси та платіжних реквізитів кожної сторони.

 Вивчивши дану туму, Ви повинні знати і вміти:

1. Скласти лист пропозицію.

2. Скласти лист зобов’язання.

3. Скласти договір на проведення аудиту.

4. Оволодіти знаннями з теорії і практики укладання договору на проведення аудиту.

5. Необхідність проведення попереднього обстеження у замовника.

6. Значення листа зобов’язання в аудиторській практиці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑