Тема №5 Класифікація деталей машин за їх формою

Конструкторсько-технологічна подібність деталей визначається сукупністю ознак. При класифікації деталей за конструктивними характеристиками беруть за основу наступні основні ознаки: геометричну форму; функціональні, параметричні, конструктивні ознаки; службове призначення, найменування.

Відповідно до ЄСКД на всі деталі машинобудування і приладобудування встановлені шість класів: 71, 72, 73, 74, 75, 76 (рис.5.1).

Основною ознакою поділу (крім класу 76) є геометрична форма. Класи деталей містять наступну номенклатуру:

1. Клас 71 - тіла обертання типу кілець, дисків, шківів, блоків, стрижнів, втулок, склянок, колонок, валів, штоків і ін.

У цьому класі класифікуються деталі — тіла обертання, що діляться на три діапазони за співвідношенням довжини деталі L до найбільшого зовнішнього діаметра D: L < 0,5D; з 0,5D < L<20D і з L > 20D.

Параметрична ознака, що характеризує відношення L/D, дозволяє деталі типу дисків, кілець, фланців, шківів (L < 0,5D) відокремити від деталей типу втулок, склянок, пальців (0,5D < L<20D) і деталей типу валів, шпинделів, осей, штоків (L > 20D) і т.п.;

2. Клас 72 — тіла обертання з елементами зубчастого зачеплення; труби, шланги, сегменти і т.п.; вигнуті з листів, смуг і стрічок; аерогідродинамічні, корпусні, опорні; ємкісні; підшипників;

3. Клас 73 — не тіла обертання: корпусні, опорні, ємкісні;

4. Клас 74 — не тіла обертання: площинні, важільні, вантажні, тягові, аерогідродинамічні ; вигнуті з листів, смуг, стрічок; профільні і т.п.;

5. Клас 75 — тіла обертання і (чи) не тіла обертання: кулачкові, карданні; з елементами зачеплення, арматура; санітарно-технічні, пружинні, ручки, кріпильні й ін.;

6. Клас 76 — деталі технологічного оснащення, що виконують самостійні функції (свердла, мітчики, ріжучі пластини, матриці, пуансони і т.д.).

Технологічна класифікація деталей машинобудування і приладобудування при незмінних основних принципах її побудови охоплює деталі всіх галузей промисловості основного і допоміжного виробництва і є логічним продовженням і доповненням перерахованих вище класів деталей класифікатора ЄСКД 1231.

Рис.5.1. Представники класів деталей за технологічним класифікатором

Технологічний класифікатор деталі використовують у системі підготовки виробництва і чи управління разом із державними класифікаторами техніко-економічної інформації. Технологічна класифікація створює передумови для вирішення наступних основних задач:

Аналізу номенклатури деталей за їхніми конструкторсько-технологічними характеристиками;

Групування деталей за конструкторсько-технологічною подобою для розробки типових і групових технологічних процесів;

Підвищення серійності і концентрації виробництва деталей;

Тематичного пошуку і запозичення раніше розроблених типових і групових технологічних процесів.

Технологічна класифікація деталей машин відкриває широкі можливості по використанню систем автоматизованого проектування технологічних процесів виготовлення машин і по впровадженню автоматизованої системи технологічної підготовки виробництва (АС ТПП).

Основною метою технологічної класифікації деталей є зниження трудомісткості і скорочення термінів технологічної підготовки виробництва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Наверх ↑