Тема №2 ВИРОБНИЧИЙ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕСИ

Засобом для максимального задоволення постійно зростаючих потреб суспільства є безупинний ріст і удосконалення виробництва на базі передової техніки. Готові вироби одержують із матеріалів і напівфабрикатів у результаті здійснення окремих процесів, сукупність яких складає ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС.

Виробничий процес являє собою всю сукупність взаємозалежних дій, у результаті яких вихідні матеріали і напівфабрикати перетворюються в готові вироби, що відповідають своєму службовому призначенню (ГОСТ 14.004—83).

2.1. Структура та класифікація виробничих процесів (ВП)

Виробничий процес - процес перетворень за допомогою технічних систем. Будь-який виробничий процес складається з:

1.                  Підготовчої стадії;

2.                  Виконавчої стадії;

3.                  Заключної стадії.

2.2. Класифікація виробничих процесів

Класифікація виробничих процесів може проводитись з різних точок зору.

З точки зору системного підходу класифікацію проводять за складовими моделі виробничого процесу. Наприклад, відрізняють виробничі процеси:

1.                  За видом об’єкта:

o                  Виробничий процес по переробці матерії (матеріальне виробництво);

o                  Переробка енергії;

o                  Переробка інформації;

2.                  За використанням явищ в перетвореннях об’єкта:

o                  Фізичні явища;

o                  Механічні;

o                  Електричні;

o                  Теплові;

o                  Хімічні;

o                  Біологічні;

o                  Комбіновані.

3.                  За робочими діями над об’єктом:

o                  Транспортування;

o                  Сортування;

o                  Подрібнення

o                  Обробка;

o                  Складання;

4.                  За характером протікання процесу:

o                  Неперервний;

o                  Дискретний.

5.                  За способом керування та регулювання:

o                  З участю людини;

o                  Автоматизований;

o                  І т.д.

2.3. Структура виробничого процесу матеріального виробництва

Виробничий процес у практично всіх галузях матеріального виробництва охоплює:

·                     Підготовку засобів виробництва й організацію обслуговування робочих місць;

·                     Одержання і збереження матеріалів і напівфабрикатів;

·                     Усі стадії виготовлення деталей;

·                     Складання вузлів і виробів;

·                     Транспортування матеріалів, заготовок, деталей, вузлів і готових виробів;

·                     Технічний контроль на всіх стадіях виробництва;

·                     Випробування виробу;

·                     Корекція (зміна) конструкцій деталей та вузлів;

·                     Консервація і пакування готової продукції;

·                     Інші дії, зв'язані з виготовленням виробів, що випускаються.

Склад цехів і служб підприємства із визначеними зв'язками між ними визначає виробничу структуру. Елементарною одиницею виробничої структури підприємства є робоче місце. На робочому місці розміщені виконавці роботи, технологічне устаткування, що обслуговується, частина конвеєра, оснащення, встановлене на обмежений час, і предмети праці.

Виробнича ділянка являє собою групи робочих місць, організованих за предметним, технологічним чи предметно-технологічним принципом.

Сукупність виробничих ділянок утворить цех (ГОСТ 14.004—83).

Виробничий процес включає в себе технологічний процес.

Технологічним процесом називають частину виробничого процесу, що містить цілеспрямовані дії по зміні стану предмета виробництва (праці). Тобто він являє собою сукупність різних операцій, у результаті виконання яких змінюються розміри, форма, властивості предметів праці, виконується з'єднання деталей у складальні одиниці і вироби, здійснюється контроль вимог креслення і технічних умов. Розрізняють технологічні процеси виготовлення заготовок, термічної обробки, механічної обробки, складання.

Технологічною операцією називають закінчену частину технологічного процесу, виконувану на одному робочому місці. Вона є основним елементом виробничого планування й обліку. На виконання операцій встановлюють норми часу і розцінки. За операціями визначають трудомісткість і собівартість процесу, необхідну кількість виробничих робітників і засобів технологічного оснащення.

Збільшення випуску машин повинне забезпечуватися не шляхом простого розширення (екстенсифікації) виробництва, а в першу чергу за рахунок інтенсифікації технологічних процесів. Тому основна задача технолога і економіста полягає в побудові високопродуктивних і економічних технологічних процесів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Наверх ↑