Тема №1 ВСТУП. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Мета викладання дисципліни «Сучасні виробничі технології»

Виходячи з системного підходу розгляду різних галузей промисловості, дати студентам знання про процес виробництва, фізико-хімічні основи технологічних процесів для подальшого використання набутих знань в вирішенні питань його матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

1.2. Основні завдання дисципліни

·                     Дати знання по технологічній підготовці виробництва, забезпеченню якості продукції, визначенню гнучкості технологій та їх економічної ефективності;

·                     Сформувати вміння вибору технологій виробництва, оцінки економічної ефективності та прогнозування напрямків вдосконалення та підвищення якості продукції, використання новітніх досягнень науки і техніки на підприємстві;

·                     Привити навички аналізу рівня технологій, технологічної трудомісткості та визначення технологій, які дозволяють випускати та реалізувати високоякісні товари з найбільш ефективним використанням матеріальних ресурсів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Наверх ↑