ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Предмет курсу “Основи технологій виробництва”, його роль і місце в формуванні інженера-економіста.

2. Виробничий процес та його характеристика. Класифікація виробничих процесів.

3. Структура виробничого процесу.

4. Виріб та його складові елементи. Поняття “Складальна одиниця” , “деталь”.

5. Поняття про схему складання.

6. Тип виробництва. Характеристика основних типів виробництва.

7. Форми організації робіт при різних типах виробництва.

8. Поняття про технологічний процес. Стадії технологічного процесу.

9. Класифікація технологічних процесів.

10. Структура технологічного процесу.

11. Технологічна операція. Типи операцій.

12. Характеристики технологічного процесу.

13. Якість виробничого процесу. Характеристика показників якості.

14. Одиничні показники якості продукції.

15. Комплексні та інтегральні показники якості.

16. Показники якості технологічного процесу.

17. Деталі машин та їх класифікація.

18. Поверхневий шар деталей машин та його характеристики.

19. Шорсткість поерні деталі та її характеристики.

20. Поняття про допуск на розмір.

21. З`єднання двох деталей. Типи посадок.

22. Похибки форми та розміщення поверхонь деталей.

23. Кристалічна будова металів.

24. Побудова сплавів.

25. Чавун та його характеристики.

26. Вуглецеві сталі та їх характеристика.

27. Леговані сталі та їх характеристика.

28. Кольорові метали та сплави. Класифікація кольорових металів та сплавів.

29. Бронза та її характеристики..

30. Латунь та її характеристики.

31. Термопластичні пластмаси. Загальна характеристика.

32. Термореактивні пластмаси. Загальна характеристика.

33. Основні механічні характеристики металів. Міцність та пластичність.

34. Твердість металів. Методи оцінки твердості.

35. Технологічні та експлуатаційні властивості матеріалів.

36. Основні види термічної обробки сталей. Призначення термічної обробки.

37. Хіміко-термічна обробка сталі.

38. Заготовки деталей машин. Методи отримання заготовок.

39. Характеристика властивостей матеріалів для отримання виливок.

40. Характеристика литва в піщані форми.

41. Характеристика литва по моделях, що виплавляються..

42. Класифікація основних видів обробки металів методами пластичної деформації.

43. Характеристика процесів волочіння та пресування.

44. Процеси прокатування. Види профілів, що отримуються цим методом.

45. Пресування та волочіння. Види профілів, що отримуються цими методами.

46. Процеси ковки та штамповки. Види штамповок.

47. Спеціальні методи одержання виливків.

48. Основні види рухів інструменту при різанні.

49. Основні методи обробки матеріалів різанням.

50. Продуктивність обробки різанням. Визначення основного технологічного часу та штучного часу.

51. Інструментальні матеріали та їх характеристика..

52. Основні види металорізальних інструментів.

53. Елементи різального леза токарного різця.

54. Основні види стружки при обробці матеріалів.

55. Зношування інструменту. Стійкість інструменту.

56. Характеристика основних видів обробки матеріалів на токарних верстатах

57. Характеристика основних видів обробки матеріалів на свердлувальних верстатах.

58. Характеристика основних видів обробки матеріалів на фрезерних верстатах

59. Характеристика основних видів обробки матеріалів на шліфувальних верстатах.

60. Електроерозійна обробека матеріалів.

61. Електроіскрова обробка матеріалів.

62. Анодно-механічна обробка матеріалів.

63. Ультразвукова обробка матеріалів.

64. Маловідходні технології обробки заготовок.

65. Гнучке виробництво та його характеристика.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Наверх ↑