10.2.Класична форма навчання розроблена Я.-А. Коменським

Зростання міст, розвиток територіальних відносин і промисловості вимагали вдосконалення навчання, що привело до виникнення класичної форми організації навчального процесу.

На чолі класу стояв окремий викладач, який об'єднував у своїх руках усе навчання. Програма підпорядковувалася основній меті -забезпеченню доброго знання латинської мови та ораторського мистецтва цією мовою.

Така форма навчання використовувалась у братських школах України, але найбільш повне і глибоке обгрунтування знайшла у праці Я.-А. Коменського «Велика дидактика» (1632 р.).

Він вважав, що в школі потрібні класи, які формуються на початку навчального року.

Навчальний рік повинен мати визначені початок і кінець, чотири періоди канікул.

Було вироблено програму навчання, розподілено зміст навчання за роками. Кожен день повинен мати чотири години з викладачем, чотири години самостійної роботи учнів, окрім середи й суботи, коли після обіду заняття не проводились.

Коменський вважав за можливе одночасне навчання великої кількості учнів (40-50 осіб) і навіть припускав, що кількість учнів може бути збільшена до 300 за умови залучення кращих учнів для проведення занять з кожним десятком учнів під загальним керівництвом учителя.

Протягом 300 років класно-урочна система діє та удосконалюється за участю кращих учителів і видатних учених-педагогів.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑