Лекція 10 Педагогіка як теорія виховання та навчання

10.1 .Індивідуальне та індивідуально-групове навчання.

10.2. Класична форма навчання за Я.А. Коменським.

10.3. Белл-ланкастерська система навчання.

10.4 . Лабораторна система занять за Дальтон-планом.

10.5 . Мангеймська система та її екстраполяція в сучасні форми.

10.6. План Трампа і виховання через дію.

10.1. Індивідуальне та індивідуально-групове навчання

На ранніх стадіях розвитку людства навчання було пов'язане з конкретною поведінкою та діяльністю людини, скерованою на адаптацію І виживання. Діти навчалися, наслідуючи дорослих. І форми навчання змінювалися зі зміною самого суспільства.

Найстаріша форма навчального процесу - індивідуальне навчання. Воно переважало і я Давній Греції. Його зміст полягає в тому, що учень виконує завдання індивідуально, користуючись при цьому безпосередньо допомогою викладача (вивчення підручника).

Це навчання є досить ефективним, тому що дозволяє враховувати особливості розвитку дитини, індивідуалізувати контроль за перебігом і наслідками навчальної роботи.

Але індивідуальне навчання має й суттєві вади: воно потребує значних матеріальних витрат, учня позбавлено можливості співпрацювати зі своїми однолітками.

Ще у XVI ст. Індивідуальне навчання піддавалося гострій критиці. Зараз воно знаходить використання у формі репетиторства і консультування, доповнюючи колективне навчання.

У середньовічній школі широкого розповсюдження набуло індивідуально-групове навчання. Але групи були непостійними, навчалися діти з різним рівнем знань, неоднорідні за віком та розвитком.

Кожен учень самостійно вивчав те, що задавав учитель, спираючись, в основному, на механічне запам'ятовування, багаторазове повторення і відтворення вивченого матеріалу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑