1.10.Зв'язок педагогіки з іншими науками

Педагогіка вирішує свої завдання не ізольовано, а в тісному взаємозв'язку з іншими науками, використовуючи їхні досягнення в суміжних із педагогікою галузях. Будучи наукою суспільною, педагогіка тісно пов'язана з такими науками, як психологія, філософія, історія, етика, естетика, економіка, соціологія, менеджмент та ін.

Щоб правильно вчити і виховувати учня, досягнути в цьому позитивних результатів, необхідно знати біологічні закономірності росту і розвитку людського організму. Тому педагогіка тісно пов'язана з анатомією і фізіологію людини, особливо з фізіологією вищої нервової діяльності. Містком між ними є вікова психологія, яка розкриває вікові особливості формування і розвитку психіки людської особистості.

Тісними є зв'язки між педагогікою і шкільною гігієною, яка вивчає і визначає санітарно-гігієнічні умови життя учнів, організацію навчального процесу залежно від віку, стану здоров'я та інших факторів.

В останні роки Інститут психології України провів дослідження розвитку, психологічної стабільності перебігу психічних процесів, адаптованості до стрес-факторів, успішності навчання учнів у зоні радіологічного контролю.

Зв'язок педагогіки із соціологією та кібернетикою

Соціологія - наука, що вивчає суспільство, як складну цілісну систему, її підсистеми і соціальні процеси, які відбуваються в ньому.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Як повинні будуватися психологічні дослідження стосовно педагогічної практики?

2. Які актуальні завдання ставить народна освіта перед психологією?

3. Що вивчає педагогічна психологія?

4. Що вивчає і які розділи містить вікова психологія?

5. Що досліджує психологія праці?

6. Які кола проблем входять до структури соціальної психології? Охарактеризуйте ці проблеми.

7. На які розділи поділяється медична психологія?

8. Яке коло питань розглядає юридична психологія?

9. Що досліджують військова психологія, психологія спорту і психологія торгівлі?

10. Які проблеми розглядає психологія науково-технічної та художньої творчості?

11. На які розділи розгалужується психологія аномального розвитку?

12. Що є об'єктом вивчення порівняльної психології?

13. Що вивчає загальна психологія?

14. Які психічні явища відносять до психічних процесів, станів і властивостей?

15. Які складові загальної педагогіки і що вона досліджує?

16. Що вивчає дошкільна педагогіка та педагогіка загальноосвітньої школи?

17. На які основні напрямки розгалужується дефектологія?

18. Що досліджує педагогіка професійно-технічної освіти?

19. Що розробляє педагогіка вищої школи?

20. Які проблеми вивчає історія педагогіки?

21. Яке коло завдань розробляють методики викладання окремі дисциплін?

22. З якими суспільними і природничими науками тісно пов'язана педагогіка?

23. Що означає принцип об'єктивності вивчення психічних явищ?

24. Що розуміють під принципом "вивчення психічних явищ у їхньому розвитку"?

25. Що дозволяє пізнати аналітико-синтетичне вивчення особистості?

26. Чим характеризується лонгітюдний метод дослідження?

27. Суть порівняльного методу психологічного дослідження.

28. Основні етапи проведення психологічного дослідження.

29. Які методи збирання фактичного матеріалу існують у психології?

30. Сутність методу спостереження, вимоги до спостерігача, недоліки методу.

31. Характеристика лабораторного і природного експериментів.

32. Метод бесіди і сфера його застосування.

33. Метод вивчення продуктів діяльності, переваги І вади.

34. У чому полягає метод анкети, які бувають види анкет?

35. Основні вимоги до методу тестів.

36. Характеристика основних видів тестів, відомих у психології (здібностей, успішності, проективні).

37. За якими критеріями опрацьовують матеріали дослідження?

38. Наведіть приклад альтернативного аналізу.

39. Сутність кореляційног аналізу, наведіть приклад.

40. Сутність варіативного аналізу.

41. Поняття про надійність психологічних тестів.

42. Сутність ретестової надійності тесту.

43. Надійність паралельних форм і частин тесту.

44. Поняття про валідність психологічних тестів.

45. Валідність за змістом та очевидна валідність, їхня сутність.

46. Поняття про валідність тесту за критерієм.

47. Джерела інформації, критерії та чинники у визначенні конструктної валідності.

48. Що таке донаукові психологічні знання?

49. Чим наукові психологічні знання відрізняються від донаукових?

50. Що вивчає наука психологія?

51. Назвіть функції (дії), які контролюються мозком.

52. Що називається мозком?

53. Назвіть основні структури й деталі будови мозку.

54. Що належить до центральної нервової системи (ЦНС) і де вона знаходиться?

55. Периферична нервова система.

56. Які форми рефлекторної діяльності і поведінки регулюються корою великих півкуль, а також спинним мозком і мозковим стовбуром?

57. Що такс біоструми мозку?

58. Яка особлива роль лобних часток мозку?

59. Функціональна асиметрія мозку. Роль лівої та правої півкуль.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  Наверх ↑