6. Зволоження територій.

Кількість опадів не є визначальним у зволоженні території. Наприклад у Прикаспійській низовині і тундрі випадає однакова кількість опадів, але в першому випадку спостерігається недостаток зволоження, а в другому – надлишкове зволоження і заболочування земель. Таким чином, для оцінки умов зволоження треба враховувати не тільки кількість опадів, що випали, але й можливість їх випаровування. Випаровування залежить від ряду факторів і в першу чергу від температурних умов. Треба пам’ятати, що існує різниця між випаровуванням і випаровуваністю. Випаровуваністю називають величину випаровування, можливу у даній місцевості при необмеженому запасі вологи.

Умови зволоження території характеризуються коефіцієнтом зволоження (К), який дорівнює відношенню суми опадів (r) до випаровуваності (Е).

К = · 100% (9.4)

Коефіцієнт зволоження показує, яку долю опади що випали спроможні відшкодувати втрати вологи. Якщо опади перевищують випаровуваність

(r › Е), то запас вологи у грунті збільшується і можна говорити про надлишкове зволоження. У разі коли опадів менше випаровуваності (r ‹ Е), зволоження недостатнє і грунт втрачає вологу.

При К › 100% у всі місяці року місцевість має постійно вологий клімат, при К › 100% на протязі частини року – не постійно вологий клімат. Якщо

 100 › К › 25% у всі місяці року то клімат помірно вологий, при К‹ 25% на протязі всього року говорять про постійно посушливий клімат.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Вода є складовою частиною атмосфери. Основна її маса розташована у тропосфері. Потрапляє вода в атмосферу про випаровуванні її із земної і водної поверхні, а також за рахунок транспірації рослин. Вологість повітря постійно змінюється, за її ходом ведуть спостереження на метеорологічних станціях. Вода в атмосфері утворює хмари з яких випадають опади.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Із чого складається сумарне випаровування?

2. Яким приладом вимірюється відносна вологість повітря?

3. З яких хмар випадають зливи?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑