Тема 9. Вода в атмосфері. Міжнародна класифікація хмар. Опади , види опадів.

ВОДА В АТМОСФЕРІ.

1. Поняття про процес випаровування вологи і насичення повітря водяною парою.

2. Характеристики вологості повітря.

3. Конденсація водяної пари в атмосфері. Хмари, їх класифікація по будові і формі.

4. Опади. Види опадів.

5. Сніговий покрив. Характеристики снігового покриву.

6. Зволоження територій.

1. Поняття про процес випаровування вологи і насичення повітря водяною парою.

Ви знаєте про існування круговороту води в природі, який складається з випаровування її з земної і водної поверхні, конденсації водяної пари в атмосфері, випадіння опадів і стоку (поверхневого і підземного).

Водяна пара постійно поступає в атмосферу внаслідок випаровування з поверхні грунту і води а також транспірації рослин. Випаровування на відміну від транспірації називають ще фізичним випаровуванням, а випаровування і транспірацію разом – сумарним випаровуванням.

Процес випаровування складається з того, що окремі молекули води води відриваються від водної поверхні, або від вологого грунту і переходять в повітря, як молекули водяної пари. В повітрі вони швидко поширюються догори і в сторони від джерела випаровування. Це відбувається частково внаслідок власного руху молекул; і в такому випадку процес поширення молекул називають молекулярною дифузією. До молекулярної дифузії в атмосфері приєднується ще і поширення водяної пари в горизонтальному напрямку із вітром, а в вертикальному напрямку – шляхом турбулентної дифузії, тобто разом з турбулентними вихорами, які виникають в повітрі. Одночасно із відривом молекул від водної поверхні чи грунту, протікає зворотній процес переходу їх із повітря в воду чи грунт. Якщо досягається стан рухомої рівноваги, коли повернення молекул дорівнює їх відриву від поверхні, то випаровування припиняється. Процес відриву молекул продов-жується, але він покривається поверненням молекул. Такий процес нази-вається насиченням, водяна пара в цьому стані – насичуюча, а повітря – насиченим.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54  Наверх ↑