ТЕМА 2 ПСИХОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ

1. Психологія в системі наук.

2. Галузі психологічної науки.

3. Методологічні принципи психології.

4. Методи психологічного дослідження.

Основні поняття: загальна психологія, психологія особистості; вікова психологія; принцип детермінізму; принцип відображення; принцип єдності психіки і діяльності; принцип розвитку; системно-структурний принцип; генетичний метод дослідження; бесіда; анкета; експеримент; спостереження; тест; бесіда; психологічна консультація; психологічна корекція; психологічний тренінг.

1. Психологія в системі наук.

Історія психології свідчить про залежність розвитку цієї науки від інших наук, насамперед, філософії, природознавства. Це пов’язане з природою людської психіки. Психологія посідає особливе, центральне місце серед інших наук через те, що різні науки тією чи іншою мірою вивчають людину, і лише перед психологією вона постає у всієї повноті її виявів.

Місце психології серед інших наук ілюструє мал. 1.

 Мал. 1. “Трикутник наук” Б.М.Кедрова.

Із суспільними науками (історією, економікою, соціологією, лінгвістикою та ін.) Психологію поєдную те, що вони потребують даних про природу соціально-психологічних явищ, особливості індивідуальної і групової поведінки людей, формування навичок, ціннісних орієнтацій, міжособистісних стосунків та ін. В свою чергу, психологія досліджує функції, які виконує психіка у суспільних стосунках людини. Без філософії психологія не могла б опрацювати власну методологію, робити необхідні теоретичні узагальнення., а філософія використовує результати психологічних досліджень при побудові наукової картини світу. І логіка, і психологія вивчають людське мислення, тільки перша – його процесуальний аспект, а друга – результативний. Природознавство поглиблює уявлення про психіку як результат і чинник еволюції, доводить вивчення її механізмів до фізіологічного, нейрофізіологічного, біохімічного рівнів. Але ці рівні не можуть вивчатися без аналізу їх психологічного змісту. Не менш виразний зв’язок психології з медичними, педагогічними, технічними науками, з математикою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑