5. Структура особистості.

Важливий не сам перелік якостей особистості, а їх система - структура, що визначає поведінку. Ананьєв визначив поняття структури особистості так Особистість - набір властивостей, які в певній мірі пов'язані. Розкрити міру їх пов'язаності, значить з'ясувати структуру. Для визначення структури необхідно вивчення як її компонентів, так і взаємозв'язку між ними. Зараз відсутнє єдине наукове уявлення про структуру особистості. У різних дослідників не співпадають компоненти, а також спосіб, яким описуються зв'язки між ними. За способом розрізняють субординаційні і координаційні структури.

К.К.Платонов представив структуру особистості у вигляді ієрархії 4-х блоків; 1) біологічно обумовлені властивості (темперамент, стать, вік); 2) особливості психічних процесів; 3) рівень підготовленості (досвід, знання, вміння); 4) соціально обумовлені властивості (спрямованість).

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Наверх ↑